Okrętownictwo, Stocznie

Kanadyjski armator Fednav specjalizujący się w przewozie towarów masowych odebrał nowy statek zbudowany przez japońską stocznię. To już 60. jednostka tego typu we flocie kanadyjskiego armatora. Statek MV Federal Dee ma nośność 34,5 tys. Dwt, mierzy 200 m długości i 23,8 m szerokości. Za budowę jednostki korporacja Fednav zapłaciła ponad 22 mln dolarów. Statek zbudowała […]

24 lipca, 2018

Brytyjska firma BIO-UV Group dostarczy systemy uzdatniania wód balastowych BIO-SEA do 17 kontenerowców francuskiego armatora CMA CGM. Zamówienie warte jest 5 mln euro. W ramach kontraktu w systemy uzdatniania wód balastowych wyposażonych zostanie dziewięć statków kontenerowych z napędem LNG o pojemności 22 tys. TEU. Jednostki te są obecnie budowane w chińskiej stoczni należącej do koncernu […]

24 lipca, 2018

19 lipca marynarka wojenna Republiki Singapuru wycofała ze służby dwa okręty patrolowe typu Fearless. Jednostki służyły od 1997 i 1998 roku. Chodzi o okręty patrolowe RSS Daring i RSS Resilience. W sumie singapurska stocznia Singapore Technologies (ST) Marine w latach 90. ubiegłego wieku zbudowała 12 okrętów typu Fearless. Sześć z nich już zostało wycofane ze […]

24 lipca, 2018

Kilkadziesiąt miejsc pracy czeka na chęt­nych w Hucie Stalowa Wola. Dynamiczny roz­wój Spółki oraz kom­pletny port­fel zamó­wień na pro­duk­cję sprzętu woj­sko­wego spra­wiają, że HSW musi zwięk­szyć moce pro­duk­cyjne. Przyjęcie spe­cja­li­stów o naj­lep­szych kwa­li­fi­ka­cjach zawo­do­wych to jeden z waż­niej­szych eta­pów zwięk­sza­nia poten­cjału. HSW reali­zuje sze­reg stra­te­gicz­nych zamó­wień na pro­duk­cję sprzętu dla Sił Zbrojnych RP, a także pro­wa­dzi inwe­sty­cje zwią­zane z moder­ni­za­cją […]

23 lipca, 2018

Koreański koncern stoczniowy Hyundai Heavy Industries poinformował, ze otrzymał zamówienie na budowę czterech w pełni wyposażonych gazowców LNG dla greckiego armatora Capital Gas Carrier Corporation. Hyundai Heavy Industries podał, że zamówienie jest warte 744,2 mln dolarów. Firma armatorska Capital Gas Carrier Corporation, należąca do greckiego multimilionera Evangelosa Marinakisa, zamierza wprowadzić statki do użytku w pierwszej […]

23 lipca, 2018

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej udzielił wywiadu Telewizji Trwam. Marek Gróbarczyk mówił m.in. o przejęciu Stoczni Gdańsk przez Agencję Rozwoju Przemysłu oraz konsolidacji przemysłu stoczniowego pod nadzorem resortu gospodarki morskiej. – To bardzo ważny dzień i bardzo duże wydarzenie w świetle przemysłu stoczniowego. Myśmy przygotowali program konsolidacji całej branży. Tu trzeba zwrócić uwagę, że […]

23 lipca, 2018

11 lipca 2018 roku stocznia Remontowa Shipbuilding, należąca do grupy Remontowa Holding, podpisała kontrakt na budowę dwóch dwustronnych promów z napędem Diesel Electric Hybrid dla armatora Norled (numer budowy B619). Norled jest jednym z największych norweskich operatorów promowych. Firma była wcześniej znana pod nazwą Tide Sjø, działalność pod obecną nazwą prowadzi od 2012 roku. Flota […]

20 lipca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.

Zapisz się do newslettera

Zostań subskrybentem naszego newslettera