Przetargi

Koncern okrętowy Fincantieri zanotował rekordowe półrocze i wciąż umacnia swoją pozycję na rynku stoczniowym. Obecnie ma zakontraktowaną budowę 109 jednostek. Na liczbę tę składają się statki wycieczkowe oraz okręty dla marynarki wojennej. Jeszcze na koniec czerwca stocznie z grupy Fincantieri miały w portfelu zamówienia na 99 jednostek. Na koniec lipca liczba ta podskoczyła o dziesięć […]

31 lipca, 2018

12 czerwca br. Morski Oddział Straży Granicznej opu­bli­ko­wał zapro­sze­nie do udziału w postę­po­wa­niu prze­tar­go­wym doty­czą­cym zakupu dla powyż­szej for­ma­cji mor­skiej jed­nostki patro­lowo-dozo­ro­wej. Pojedyncza jed­nostka ma posia­dać dłu­gość od 15 do 20 metrów i słu­żyć do służby dozo­ro­wej, eskor­to­wa­nia jed­no­stek pły­wa­ją­cych z ładun­kami nie­bez­piecz­nymi, pro­wa­dze­nia dzia­łań zwią­za­nych z infra­struk­turą kry­tyczną pań­stwa, pro­wa­dze­nia dzia­łań inter­wen­cyjno-patro­lo­wych, pro­wa­dze­nia akcji poszu­ki­waw­czo-ratow­ni­czych w ramach służby SAR, […]

13 czerwca, 2018

Przedstawiciele Polskiego Koncernu Naftowego Orlen S.A. oraz koncernu Saudi Aramco (Arabia Saudyjska) rozmawiali w piątek 11 maja br. o współpracy względem dostaw ropy naftowej - poinformował koncern.

16 maja, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.

Zapisz się do newslettera

Zostań subskrybentem naszego newslettera