Telefon: 585207500

Email: biuro@navitest.com.pl

www: www.navitest.com.pl

O firmie:

Laboratorium „NAVITEST” jest największym laboratorium badań nieniszczących w Polsce północnej. Zajmujemy się wykonywaniem badań nieniszczących konstrukcji lądowych i morskich, takich jak statki, mosty, konstrukcje offshore, dźwigi, hale stalowe, wieże wiatrowe, zbiorniki ciśnieniowe oraz wszelkiego rodzaju instalacje przemysłowe i przesyłowe.

Nasze atuty:
– doświadczony personel z uprawnieniami zgodnymi z polskimi i europejskimi standardami,
– certyfikowany system zarządzania zgodny z wymaganiami ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001,
– akredytacja Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzająca spełnienie wymagań ISO/IEC 17025,
– uznania instytucji: UDT, TDT, DNVGL, ABS, BV, PRS, TÜV Rheinland i in.,
– inspektorzy z dyplomem IWI-C i inżynierowie z dyplomem IWE,
– uznanie ASME na badania RT.

Posiadamy duże zasoby ludzkie i sprzętowe, dzięki temu nasze usługi wykonujemy krótkim czasie. Jeśli jest taka potrzeba, obsługujemy siedem dni w tygodniu.
Laboratorium NAVITEST posiada doświadczenie w inspekcjach na różnego rodzaju konstrukcjach spawanych (przemysł okrętowy, platformy wiertnicze, przemysł petrochemiczny, konstrukcje lądowe i hale przemysłowe). Wciąż rozszerzamy swój zakres działalności, nieustannie kształcąc nowych inspektorów, zakupując najnowszą aparaturę do badań. Chętnie podejmiemy się zleceń przy nietypowych projektach, gdzie będziemy mogli wykazać się innowacyjnością i wykorzystać nowe technologie.

Liczymy na nawiązanie współpracy w usługach takich jak:
o Badania nieniszczące NDT
o Inspekcje i nadzory spawalnicze
o Badania niszczące DT (wykonywane w ramach ścisłej kooperacji z TENSLAB Sp. z o.o.)

Oferta:

Nasza oferta badań nieniszczących obejmuje:
– * badania radiograficzne RT z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego,
– * badania radiograficzne RT z wykorzystaniem promieniowania gamma (izotop),
– * cyfrowe badania radiograficzne RT/D,
– * mapowanie korozji za pomocą radiografii cyfrowej RTD CM,
– * klasyczne badania ultradźwiękowe UT,
– * badania ultradźwiękowe techniką Phased array PA,
– * badania ultradźwiękowe techniką TOFD,
– * ultradźwiękowe mapowanie korozji UTT CM,
– * badania magnetyczno-proszkowe MT,
– * badania penetracyjne PT,
– * badania wizualne VT,
– * badania prądami wirowymi ET,
– * badania twardości HT,
– * ultradźwiękowe pomiary grubości UTT,
– ultradźwiękowe badania szczelności TT,
– badanie szczelności metodą pęcherzykową LT,
– badanie zawartości ferrytu FT,
– identyfikacja materiałów spektrometrem PMI.
(* – badania uznane przez UDT)

Inspekcje i inżynieria spawalnicza
1. Inspekcje spawalnicze i kompleksowe nadzory inwestorskie
Usługę nadzoru nad wykonywanym projektem można podzielić na zadania takie jak:
– weryfikacja uprawnień podwykonawców,
– weryfikacja użytych materiałów i ich certyfikatów,
– weryfikacja umiejętności spawaczy i ich certyfikatów,
– inspekcje spawalnicze w trakcie produkcji,
– kontrola dokumentacji prowadzonej przez wykonawcę,
– monitorowanie postępu prac,
– kontrola prac antykorozyjnych,
– ocena zgodności gotowego produktu i gotowość do wysyłki,
– przygotowanie dokumentacji powykonawczej.
2. Technologie spawania i egzaminowanie spawaczy
We współpracy z jednostkami notyfikowanymi zajmujemy się:
– organizowaniem egzaminów spawaczy,
– opracowaniem i kwalifikowaniem technologii spawania.
3. Przygotowanie zakładów produkcyjnych do certyfikacji
Przygotowujemy zakłady produkcyjne do procesu certyfikacji wg norm PN-EN ISO 3834-2,
PN-EN 1090.
4. Doradztwo
Świadczymy usługi z zakresu inżynierii spawalnictwa takie jak:
– doradztwo w doborze materiałów i urządzeń do spawania,
– audyty u potencjalnych podwykonawców, mające na celu ocenę możliwości produkcyjnych,
– interpretacja norm branżowych.

Słowa kluczowe:

NDT, badania nieniszczące, pomiary grubości, mapowanie korozji, radiografia cyfrowa, badania szczelności, IWE, IWI, 17025