Telefon: +4858 3486060

Fax: +4858 3472790

Email: cmtm@pg.edu.pl

www: cmtm.pg.edu.pl

O firmie:

  • Centrum Morskich Technologii Militarnych jest pozawydziałową jednostką organizacyjną Politechniki Gdańskiej, powołaną do prowadzenia działalności badawczej, produkcyjnej, usługowej i handlowej w zakresie techniki i technologii (w szczególności morskiej i militarnej) oraz do wytwarzania i obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym w zakresie zgodnym z zapisami uzyskanej koncesji.

Centrum posiada koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz odpowiednie zaświadczenia, potwierdzające spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych do kierowania działalnością  we wspomnianym zakresie (WITI). ponadto zostały wdrożone w Centrum, niezbędne do realizacji tej działalności, systemy zarządzania jakością ISO 9001 i AQAP 2110- system zarządzania jakością zgodny z wymogami NATO oraz Wewnętrzny System Kontroli. Centrum posiada pełną zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli POUFNE oraz zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli NATO CONFIDENTIAL i EU CONFIDENTIAL. Centrum został nadany również Natowski Kod Podmiotu Gospodarczego.

Oferta:

Demagnetyzacja okrętów, Poligony kontrolno-pomiarowe, Wykrywanie obiektów podwodnych, Magnetometry, Aparaturę medyczna i chemiczna, Systemy hydroakustyczne aktywne i pasywne, Detekcja i estymacja parametrów sygnałów, Filtracja przestrzenna, Przetworniki i anteny hydroakustyczne, Propagacja sygnałów akustycznych w morzu, Akustyka teoretyczna, Szerokopasmowe sygnały i pola akustyczne, Metody zobrazownia sygnałów hydroakustycznych, Układy nieliniowe, Pojazdy głębinowe, Systemy ochrony katodowej.