Telefon: +48 22 311 25 12

Fax: +48 22 311 26 42

Email: kancelaria.ogolna@pho.pl

www: www.pho.pl

O firmie:

Polski Holding Obronny to podmiot który do 2013 roku (pod marką Bumar) przez blisko 45 lat prowadził działalność związaną z obrotem specjalnym, eksportem uzbrojenia i dużą aktywnością na rynkach zagranicznych.

Wskutek historycznych zmian otoczenia biznesowego i zmiany strategii, obecna działalność firmy oparta jest na trzech filarach: kluczowym – świadczenie kompleksowych usług i rozwiązań związanych z segmentem bezpieczeństwa wraz z cyberbezpieczeństwem, działalność handlowa na rynkach krajowych i zagranicznych oraz aktywność na rynku nieruchomości.

Oferta:

Specjalizujemy się w świadczeniu usług i dostarczaniu produktów w następujących grupach produktów:

bezpieczeństwo organizacji,
usługi z obszaru cyberbezpieczeństwa,
usługi zapewniające trwałość i bezpieczeństwo łańcucha dostaw,
usługi zapewniające ciągłość i bezpieczeństwo informacji oraz zasobów informacyjnych,
ochrona obiektów – rozumiana jako ochrona fizyczna i zaawansowana ochrona hybrydowa z szerokim zastosowaniem technologii monitorujących, detekcji oraz narzędzi mobilnych,
usługi doradcze wraz ze wsparciem eksperckim,
organizacja szkoleń i wydarzeń szkoleniowych, promocyjnych i edukacyjnych dla bezpieczeństwa.

Naszym założeniem jest odgrywanie roli strategicznego partnera dla naszych Klientów, zapewniającego pełne, elastyczne i kompleksowe stosowanie narzędzi i rozwiązań pomagających realizować ich cele organizacyjne i biznesowe.

Słowa kluczowe:

ochrona osób i mienia,cyberbezpieczeństwo,bezpieczeństwo,infrastruktura krytyczna,