Telefon: 58 346 17 00

Fax: 58 346 03 92

Email: mailbox@prs.pl

www: www.prs.pl

O firmie:

Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) to niezależna instytucja rzeczoznawcza świadcząca usługi na rynku międzynarodowym. Swoją działalność prowadzimy od 1936 roku. Posiadamy biura, przedstawicielstwa, inspektorów i agentów w różnych regionach Polski i wielu zakątkach świata. Poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów PRS pomaga administracjom państwowym, ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, obiektów lądowych, ładunków oraz środowiska naturalnego.
Jesteśmy polskim towarzystwem klasyfikacyjnym i wieloletnim członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS). Prowadzimy nadzór rzeczoznawczy, techniczny i klasyfikacyjny nad budową, przebudową oraz eksploatacją wszelkich jednostek pływających oraz obiektów związanych z eksploracją i eksploatacją akwenów wodnych, także pływających po wszystkich wspólnotowych, śródlądowych drogach wodnych. Posiadamy autorskie oprogramowanie, wspomagające prace nad statecznością i wytrzymałością obiektów pływających – statków, doków, barek, które oferujemy armatorom, biurom projektowym i innym podmiotom branży morskiej.
Choć nazwa firmy nawiązuje do początków i nadal bardzo ważnej dziedziny naszej działalności, to obecnie oferta naszych usług jest szersza i znacznie wykracza poza statki i żeglugę. Prowadzimy nadzory techniczne w dziedzinie budownictwa kubaturowego i hydrotechnicznego, certyfikację oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją stałych platform offshore (w oparciu o własne przepisy uznane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej) oraz certyfikację komponentów morskich elektrowni wiatrowych. Nadzorujemy projektowanie, budowę i eksploatację morskich farm wiatrowych, a także systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE). Wykonujemy nadzory techniczne nad budową i eksploatacją dróg, autostrad, mostów, wiaduktów oraz obiektów z nimi związanych.
W naszej ofercie znajdują się również usługi certyfikacji systemów zarządzania (jesteśmy jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji), certyfikacji wyrobów na zgodność z unijnymi dyrektywami i rozporządzeniami oraz certyfikacji personelu spawalniczego (jesteśmy jednostką notyfikowaną w Komisji Europejskiej).
Dopełnieniem naszej oferty są szkolenia z zakresu techniki i technologii, wymagań formalnych oraz norm ISO.

Oferta:

Przez ponad 80 lat funkcjonowania PRS zgromadził kapitał wiedzy i doświadczenia umożliwiający świadczenie szerokiego zakresu usług takich jak:
• Nadzory na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji
i budowy, konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do:
– statków morskich,
– statków śródlądowych, łodzi i jachtów,
– okrętów wojennych i innych obiektów o przeznaczeniu specjalnym dla obronności i bezpieczeństwa państwa,
– konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przemysłowych oraz obiektów lądowych,
– kontenerów,
– materiałów i wyrobów,
– firm serwisowych i wytwórni.
• Nadzory przemysłowe w zakresie:
– budowy i eksploatacji obiektów offshore,
– zarządzania kontraktami budowlanymi,
– nadzorów nad budowami i robotami budowlanymi, remontowymi i modernizacjami obiektów infrastruktury technicznej lądowej, śródlądowej i morskiej.
• Certyfikacja wyrobów na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej.
• Certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z normami.
• Rzeczoznawstwo (ekspertyzy i doradztwo techniczne, analizy techniczno-finansowe).
• Szkolenia w zakresie:
– systemów zarządzania,
– techniki i technologii,
– certyfikacji na zgodność z dyrektywami Unii Europejskiej,
– wymagań morskich konwencji międzynarodowych i uznania wyrobów, laboratoriów, zakładów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością pod adresem www.prs.pl

Słowa kluczowe:

prs, polski rejestr statków, klasyfikator, rzeczoznawca morski, statki, towarzystwo klasyfikacyjne, certyfikacja, nadzory, szkolenia morskie