Kontakt

Kontakt z redakcją Portalu Stoczniowego:

Wydawca:
Mariusz Dasiewicz

@: mariusz.dasiewicz@portalstoczniowy.pl
tel.: + 48 606 144 542

Researcher:
Artur Kukiełko

+48 79 33 22 22 0
tel. 606 779 345

@: artur.kukielko@portalstoczniowy.pl

Dyr. ds. marketingu
Małgorzata Skorwider

@: malgorzata.skorwider@portalstoczniowy.pl

Portal Stoczniowy jest tytułem prasowym wpisanym do sądowego Rejestru Dzienników i Czasopism.