Aktywny m.in. na polskim rynku wiatrowym deweloper sprzeda większościowe udziały, które posiada w farmach wiatrowych zlokalizowanych w Europie. Transakcja nie dotyczy aktywów, które Portugalczycy mają w naszym kraju i na których w ubiegłym roku zanotowali stratę.

26 kwietnia, 2019

2 kwiet­nia Departament Stanu poin­for­mo­wał o wyda­niu zgody na poten­cjalną sprze­daż do Indii par­tii wie­lo­za­da­nio­wych śmi­głow­ców pokła­do­wych Lockheed Martin MH-60R Seahawk.

5 kwietnia, 2019

Po długotrwałych negocjacjach Indie i Rosja doszły do porozumienia w sprawie wyleasingowania wielozadaniowego okrętu podwodnego o napędzie atomowym Szczuka-B (projekt 971) na okres 10 lat. Umowa opiewająca na kwotę 3 mld dolarów amerykańskich zapewni dostęp indyjskiej marynarce wojennej do zdolności bojowych reprezentowanych przez tę jednostkę.

27 marca, 2019

31 stycznia indyjska Rada Zakupów Obronnych (DAC) zaakceptowała budowę sześciu nowych okrętów podwodnych w rodzimej stoczni. Wpisuje się to w ambitną politykę tego państwa „Made in India” pozyskiwania wszędzie gdzie to możliwe uzbrojenia i wyposażenia wojskowego powstałego własnymi siłami choć jednocześnie w ramach tzw. modelu Partnerstwa Strategicznego z zagranicznym kontrahentem.

15 lutego, 2019

Zdaniem Borisa Obnosova, dyrektora generalnego rosyjskiego przedsiębiorstwa rakietowego KTRV, wspólny projekt pocisku rakietowego BrahMos jest przykładem idealnej współpracy wojskowej i technicznej pomiędzy Rosją i Indiami. Jednak wojskowo-przemysłowa kooperacja pomiędzy oboma stronami jest znacznie szersza, choć nie zawsze tak udana.

4 lutego, 2019

30 stycz­nia Ministerstwo Obrony Indii oraz stocz­nia M/S Goa Shipyard Ltd. pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie budowy dla Marynarki Wojennej Indii dwóch fre­gat rakie­to­wych pro­jektu 11356, zna­nych w hin­du­skiej flo­cie jako typ Talwar.

1 lutego, 2019

Brytyjska firma JFD dostarczyła drugi zestaw systemu ratownictwa podwodnego (submarine rescue system, SRS) dla indyjskiej marynarki wojennej. Dostawa została ogłoszona przez firmę tydzień po tym, jak strona indyjska oficjalnie włączyła do służby pierwszy zestaw systemu podczas ceremonii w Bombaju 12 grudnia.

15 stycznia, 2019

16 grudnia zakończyły się wspólne ćwiczenia marynarek wojennych Indii i Rosji o nazwie Indra Navy 2018. Były to już dziesiąte takie manewry w historii, co pokazuje niesłabnące zaangażowanie obu państw we wspólne szkolenie.

20 grudnia, 2018

Indyjska Marynarka Wojenna prowadzi rozmowy ze stroną rosyjską na temat wypożyczenia jednego okrętu podwodnego o napędzie atomowym projektu 971 (Szczuka-B). Jak wynika z informacji podawanych przez India Today, indyjska delegacja na czele z wiceadmirałem Soonil Bhokare dokonała inspekcji dwóch jednostek tego typu.

18 grudnia, 2018

Indyjska marynarka wojenna zakończyła z powodzeniem testy Pojazdu Ratowniczego Głębokiego Zanurzenia (Deep Submergence Rescue Vehicle – DSRV) służącego do ratowaniu załóg okrętów podwodnych, które uległy awarii i nie są w stanie się wynurzyć. Producentem tych pojazdów jest brytyjska firma James Fisher Defence (JFD).

3 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.