20 lipca ministerstwo obrony Kanady zamknęło ter­min skła­da­nia ofert osta­tecz­nych w pro­gra­mie Canadian Surface Combatant, któ­rego celem jest wybór następcy dla fre­gat rakie­to­wych typu Halifax oraz nisz­czy­cieli typu Iroquois. Ostatecznie w walce znaj­duje się trzech ofe­ren­tów. Jedno jest pewne, nie­ważne kto wygra, Kanadyjczycy będą pły­wać na kon­struk­cjach euro­pej­skich. Wszystkie trzy kon­sor­cja, które zło­żyły oferty obej­mują bowiem stocz­nie […]

26 lipca, 2018

Niemiecki koncern zbrojeniowy Rheinmetall Defence pozyskał kontrakt na modernizację systemu samoobrony fregat kanadyjskiej marynarki wojennej.

21 czerwca, 2018

Kanadyjska spółka armatorska Fednav zamówiła nowy masowiec-lodołamacz, który zabezpieczy transport z kopalni niklu w północnym Quebecu, zarządzanego przez Glencore Canada Corporation. Nowy masowiec dla kanadyjskiej firmy powstanie w stoczni w Yokohamie należącej do Japan Marine United Corporation. Statek zostanie zaprojektowany na wzór innego masowca, który w 2014 r. zasilił flotę firmy Fednav. Nunavik o wyporności […]

8 czerwca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.