ORLEN rozpoczął proces wyboru projektanta morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku. W ramach postępowania wyłoniony zostanie doradca techniczny, który przygotuje wstępny projekt morskiej farmy wiatrowej, projekt budowlany, analizy produktywności oraz analizy pomocnicze. Zakończenie procesu wyboru doradcy przewidywane jest w pierwszej połowie 2020 roku.

13 stycznia, 2020

Z portu w Gdańsku wypłynął statek, który zbada parametry geologiczne dna Bałtyku na terenie koncesji morskiej farmy wiatrowej PKN ORLEN.

29 października, 2019

Grupa Lotos raportem bieżącym poinformowała o zakończeniu dotyczącego jej procesu due dilligence. Zakończony właśnie proces rozpoczęty został 18 kwietnia 2018 r. przez PKN Orlen.

2 października, 2019

PKN ORLEN otrzymał od  Komisji Europejskiej więcej czasu na przygotowanie dodatkowych, szczegółowych  informacji w procesie przejęcia kapitałowego Grupy Lotos.

25 września, 2019

PKN Orlen rozmawia z dwucyfrową liczbą partnerów do realizacji przygotowywanego projektu budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim - poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

10 września, 2019

PGE Polska Grupa Energetyczna ma na krótkiej liście potencjalnych partnerów do projektu morskiej energetyki wiatrowej cztery podmioty - poinformował prezes PGE Henryk Baranowski. PGE zamierza do 2030 roku wybudować turbiny o łącznej mocy 2,5 GW.

10 września, 2019

PKN Orlen, Grupa Lotos i Skarb Państwa podpisały porozumienie dotyczące realizacji transakcji zakupu akcji Lotosu przez PKN Orlen od Skarbu Państwa. Porozumienie wygasa z dniem złożenia zapisów na akcje Lotosu lub z dniem 30 czerwca 2020 roku.

28 sierpnia, 2019

Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu oceny planowanego nabycia Grupy Lotos przez PKN Orlen. Komisja obawia się, że połączenie to może ograniczyć konkurencję w zakresie dostaw paliw oraz konkurencję na powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiadujących.

8 sierpnia, 2019

PKN ORLEN, po pozytywnym przerobie ropy naftowej z Angoli, po raz pierwszy sprowadzonej do kraju w lutym br., sprowadzi kolejne 130 tys. ton surowca z tego kierunku. Ładunek dotrze do Naftoportu w Gdańsku w czerwcu br.

26 marca, 2019

Maksymalnie ok. 800 tys. ton ropy saudyjskiej w ciągu sześciu miesięcy może sprowadzić PKN ORLEN na mocy umowy podpisanej z Saudi Aramco Products Trading Company – spółką córką saudyjskiego producenta. To ważny krok gwarantujący stabilność dostaw do europejskich rafinerii koncernu.

23 marca, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.