Do 18 października w gmachu ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej w Warszawie oglądać można jubileuszową wystawę pt. „Port Gdynia – Sztandarowa Inwestycja Polski Niepodległej”. Portal Stoczniowy objął tę ekspozycję patronatem medialnym. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się wczoraj i przyciągnęło wielu znakomitych gości. – Wybudowany w okresie międzywojennym port w Gdyni pozostanie symbolem polskiej gospodarki […]

3 października, 2018

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe unieważniła przetargi na roboty budowlane związane z poprawą infrastruktury dostępowej do portów morskich w Gdyni i Gdańsku. Kolejarze zapowiadają, że wkrótce uruchomią nowe postępowanie, ale i tak oznacza to, że realizacja inwestycji odsuwa się w czasie. Chodzi o trzy przetargi ogłoszone w maju. Największy – o wartości ponad 900 mln […]

28 września, 2018

Najwyższa Izba Kontroli zbadała stan infrastruktury dostępowej do portów morskich w Gdański i Gdyni oraz w Szczecinie-Świnoujściu i stwierdziła, że do żadnego z nich nie doprowadzono dróg wysokiej jakości. Kontrola obejmowała lata 2014-2017. Według ministerstwa gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej to wynik wieloletnich zaniedbań. Z raportu NIK wynika, że jeżeli chodzi stan dróg, w najgorszej […]

27 września, 2018

Podczas poniedziałkowych ćwiczeń bunkrowania statków skroplonym gazem ziemnym, które odbyły się w Porcie Gdynia, prezes spółki PGNiG Obrót Detaliczny Henryk Mucha zapowiedział, że firma zamierza na początku przyszłego roku uruchomić komercyjne bunkrowanie statków skroplonym gazem ziemnym LNG. Ćwiczenia, które odbyły się w Porcie Gdynia, nie były zwykłym pokazem, ale miały konkretny cel.  Na ich podstawie […]

11 września, 2018

Port Gdynia w pierwszym półroczu przeładował 11,5 mln ton towarów i tym samym zanotował ponad 10-procentowy wzrost. Szybki rozwój i dobra koniunktura na rynku transportu morskiego powodują, że władze portu idą za ciosem i podejmują inwestycje.

7 sierpnia, 2018

Port Gdynia chce rozbudować infrastrukturę umożliwiającą wykorzystywanie skroplonego gazu ziemnego LNG, m.in. zbudować specjalną bunkierkę. We wtorek 19 czerwca br. podpisał w tej sprawie porozumienie ze spółkami z grupy kapitałowej PGNiG: PGNiG Obrót Detaliczny oraz Gas-Trading. Zarząd Morskiego Portu Gdynia podał w komunikacie, że projekt rozbudowy infrastruktury LNG w porcie będzie realizowany w ramach programu […]

20 czerwca, 2018

Polskie porty morskie przeżywają wyjątkowo dobry okres. Prezesi liczą zyski i planują kolejne inwestycje. Kiedy gospodarka pracuje na wysokich obrotach, porty morskie ledwo nadążają z obsługą kolejnych statków przewożących towary. Poprawa koniunktury w transporcie morskim zazwyczaj zwiastuje wzrost wyników gospodarczych, a jej spadek odwrotnie – może oznaczać spowolnienie. Widać to było chociażby przed wybuchem kryzysu […]

11 czerwca, 2018

Port Morski w Gdyni ma dobrą passę. Jego prezes Adam Meller w rozmowie z Polską Agencją Prasową powiedział, że po pierwszym kwartale 2018 r. port odnotował kilkunastoprocentowy wzrost przeładunków w stosunku rok do roku. – W tym roku zamierzamy pobić kolejny rekord w działalności portu Gdynia pod względem wielkości przeładunku towarów – w powiedział PAP […]

13 maja, 2018

10 maja br. Komenda Portu Wojennego w Gdyni poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu kolejnych dwóch umów zwią­za­nych z pra­cami remon­to­wymi na pokła­dzie okrętu podwod­nego ORP Orzeł, który obec­nie prze­cho­dzi prace napraw­cze zwią­zane z ubie­gło­rocz­nym poża­rem. W ramach prze­tar­gów, które ogło­szono w kwiet­niu br., udało się wybrać usłu­go­daw­ców na naprawę pomp wiro­wych chło­dze­nia mecha­ni­zmów typu CN23 oraz NCW40/15, a także naprawę urzą­dze­nia DKS, sys­temu […]

13 maja, 2018

20 maja br. legendarny żaglowiec “Dar Młodzieży” wyruszy z Portu Gdynia, żeby opłynąć świat w ramach Rejsu Niepodległości.  Ta data nie jest przypadkowa – w tym roku mija stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości i z tą rocznicą jest powiązany planowany rejs Daru Młodzieży. Żaglowiec w trakcie rejsu odwiedzi 22 porty zlokalizowane w 18 krajach. Na […]

12 maja, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.