Adekwatne do zagrożeń dla gospodarki i żeglugi handlowej Siły Morskie są warunkiem koniecznym do zabezpieczenia polskich interesów gospodarczych i ekonomicznych.

14 sierpnia, 2020

Obecny stan jednostek pływających marynarki wojennej.

11 sierpnia, 2020

Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze służbą hydrograficzną przeznaczona jest do realizacji interesów państwa na obszarach morskich, morskiej obrony wybrzeża oraz udziału w lądowej obronie wybrzeża we współdziałaniu z innymi rodzajami sił zbrojnych w ramach operacji połączonych.

5 sierpnia, 2020

Z racji wyjątkowych możliwości stwarzanych przez środowisko morskie, ale również tradycyjnej niezależności, odrębności i odmienności, siły morskie, szczególnie marynarka wojenna, stanowią dla państw morskich jeden z najważniejszych instrumentów oddziaływania nie tylko militarnego, ale także politycznego i gospodarczego. Siły morskie wypełniają również ważne misje społeczne, kulturowe i naukowe.

30 lipca, 2020

Promowanie bezpieczeństwa morskiego państwa było jednym z priorytetów Biura Bezpieczeństwa Narodowego w latach 2015-2020. Celem tych działań było podniesienie kwestii wzmocnienia sił morskich, przede wszystkim Marynarki Wojennej RP, w środowisku decydentów politycznych, gronach eksperckich oraz w debacie publicznej.

29 lipca, 2020

Idea nowoczesnych sił morskich wywodzi się z całokształtu morskiej aktywności państw lub narodów, które swój rozwój cywilizacyjny i znaczenie tradycyjnie budowały poprzez morze. Dla nich bezpieczeństwo, rozwój i pomyślność kojarzyły się nierozerwalnie z flotą, stanowiącą zarazem emanację siły państwa.

27 lipca, 2020

W obecnym stuleciu istotą bezpieczeństwa morskiego RP jest i będzie zapewnienie ciągłości wymiany handlowej drogą morską, a w czasie konfliktu lub kryzysu ochrona kluczowych dla przetrwania strategicznych transportów surowców i wsparcia militarnego.

15 lipca, 2020

Czym jest morze dla nas obywateli RP i dla bezpieczeństwa Państwa? Na to pytanie odpowiada Strategiczna Koncepcja Bezpieczeństwa Morskiego RP. Portal Stoczniowy jako aktywny obserwator marynarskiego życia prezentuje pierwszą część tejże Koncepcji.

13 lipca, 2020
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.