Fot. Krzysztof Miłosz

„26 lutego, w historii naszego państwa miały miejsce trzy istotne wydarzenia: w 1926 r. Mazurek Dąbrowskiego stał się Hymnem Narodowym, w 1947 r. kadm. Steyer, obrońca Półwyspu Helskiego został dowódcą Marynarki Wojennej, natomiast 22 lata temu Prezydent RP ratyfikował dokument o naszym wstąpieniu do NATO. To jest wielka historia, natomiast zawsze jest historia indywidualna i to właśnie dzisiejszy dzień dla składających przysięgę będzie dniem szczególnym”– powiedział rektor-komendant AMW kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht podczas uroczystej przysięgi wojskowej. W Akademii Marynarki Wojennej po raz pierwszy w historii odbyła się przysięga dla absolwentów uczelni wyższych, którzy zdecydowali się na szkolenie w ramach 12-miesięcznego studium oficerskiego.

 Po podniesieniu flagi państwowej nastąpił najważniejszy moment uroczystości – złożenie przysięgi. Zaszczytu złożenia przysięgo na sztandar dostąpiło czterech wyróżnionych studentów wojskowych: Maciej Stępień, Artur Bałazy, Mariusz Bielawski oraz Arkadiusz Wenta. Natomiast wyróżnieni listem gratulacyjnym przez Rektora-Komendanta AMW za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych podczas szkolenia podstawowego wyróżnieni zostali Magdalena Bergel, Artur Bałazy, Mariusz Bielawski oraz Arkadiusz Wenta. Uhonorowani podchorążowie wspólnie ze swoimi najbliższymi odebrali gratulacje od Rektora-Komendanta AMW.

W dalszej części uroczystości udzielone zostało błogosławieństwo pododdziałom, którego dokonał kapelan AMW ks. por. Tomasz Wojciechowski.  W swoim przemówieniu okolicznościowym Rektor-Komendant AMW podkreślił, iż przysięga jest dniem szczególnym, bo od tego momentu przysięgający będą wypełniać słowa Roty wojskowej. W niej zawarte są trzy kluczowe słowa: strzec, służyć i bronić i słowa te będą towarzyszyć w Waszej przyszłej służbie. W imieniu podchorążych przemawiała mar. pchor. Magdalena Bergel, która zaznaczyła iż „Rota przysięgi wojskowej to nie tylko honor i zaszczyt, to ogromne zobowiązanie wobec Ojczyzny, zobowiązanie do poświęceń. Od dziś naszą codzienna służbą będzie udowadniać, że jesteśmy godni do noszenia munduru żołnierza Wojska Polskiego”.

Przysięga wojskowa to najważniejsze wydarzenie w życiu każdego żołnierza. W niej zawarta jest cała istota służby wojskowej. Składa ją każdy żołnierz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również student wojskowy. Wiąże ona żołnierza z ojczyzną i narodem często aż do najwyższej ofiary – poświęcenia życia. Dzień ten oznacza dla nich rozpoczęcie profesjonalnej służby wojskowej i początek drogi do uzyskania szlifów oficerskich. Dlatego też jest to wielkie przeżycie nie tylko dla studentów wojskowych, ale również dla ich rodzin oraz najbliższych.

W 12-miesięcznym studium oficerskim naukę rozpoczęło 22 absolwentów uczelni wyższych. Zostali wcieleni 25 stycznia br. i od tego momentu rozpoczęli szkolenie podstawowe. Tak zwana unitarka obejmowała podstawową edukację wojskową z zagadnień takich jak: taktyka ogólna, pierwsza pomoc, regulaminy, musztra, obrona przed bronią masowego rażenia oraz ćwiczenia strzeleckie. Niektórzy  kandydaci jeszcze przed decyzją o rozpoczęciu nauki w AMW odbyli szkolenia podstawowe w Narodowych Siłach Rezerwowych. Dlatego do uroczystego aktu ślubowania przystąpi 17 kandydatów. Po przysiędze od 1 marca rozpoczną się zajęcia z przedmiotów specjalistycznych niezbędnych do opanowania wiedzy umożliwiającej pracę na przyszłych stanowiskach służbowych. Będą się kształcić oraz poszerzać swoją wiedzę w specjalności ogólnologistycznej. Absolwenci kończący studium oficerskie zasilają jednostki logistyczne w całej Polsce.

Źródło: AMW