Foto. kmdr ppor. Radosław Pioch / 3.FO

Zapewnienie bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych to główne zadanie Marynarki Wojennej RP. Właśnie dlatego marynarze nieprzerwanie muszą doskonalić swoje umiejętności podczas operowania na morzu. Dzisiaj, w piątek 15 maja, jednostki 3. Flotylli Okrętów zakończyły pięciodniowe ćwiczenia na morzu.

Scenariusze ćwiczeń jakie wykonują załogi okrętów skupiają się m.in. na operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju, która oznaczałaby odcięcie od źródeł zaopatrywania. W tym celu prowadzone są działania antyterrorystyczne, antypirackie, a także operacje stabilizacyjne, wymuszania pokoju i humanitarne.

Foto. Lewandowski

W ćwiczeniach uczestniczyły okręty rakietowe OORP Orkan i Piorun oraz korweta zwalczania okrętów podwodnych ORP Kaszub. Celem przeprowadzonego szkolenia było wszechstronne przygotowanie załóg okrętowych do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem jednostek. Przez 5 dni, podczas operowania na wodach Morza Bałtyckiego, okręty gdyńskiej Flotylli wykonywały strzelania artyleryjskie i zadania broni podwodnej. Prowadziły monitoring żeglugi oraz kontrolę sytuacji powietrznej i nawodnej. Załogi okrętów doskonaliły również umiejętności manewrowania w szykach, procedury łączności, walkę przeciwawaryjną oraz elementy ratownictwa morskiego.

Dziennie na Bałtyku przebywa od 2 do 3 tysięcy jednostek. Prowadzona jest wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W polskich portach przeładowywanych jest średnio ponad 100 milionów ton ładunków rocznie. Tylko jeden kontenerowiec jest w stanie dostarczyć jednorazowo już ponad 15 tysięcy kontenerów, a na jednym wycieczkowcu może być ponad 3 tysiące pasażerów. To tylko wybrane przykłady rosnącego znaczenia transportu morskiego. Z powyższej sytuacji w dużej mierze wynikają scenariusze ćwiczeń Marynarki Wojennej, które skupiają się m.in. na operacjach związanych z osłoną i obroną morskich szlaków komunikacyjnych, utrzymaniem panowania na morzu i niedopuszczeniem do blokady morskiej kraju, która oznaczałaby odcięcie od źródeł zaopatrywania. Dużo ćwiczeń obejmuje zatem działania okrętów i lotnictwa morskiego na rzecz osłony transportu morskiego i bezpieczeństwa żeglugi. Chodzi głównie o przeciwdziałanie atakom z wody i powietrza oraz atakom okrętów podwodnych. Ćwiczenia o takim charakterze są także kluczowe dla tworzenia atmosfery bezpieczeństwa na morzu koniecznej dla niezakłóconego rozwoju transportu i handlu morskiego.

Źródło: 3 Flotylla Okrętów