MF STAR Elta Systems / Portal Stoczniowy

Przedstawiciel Portalu Stoczniowego odwiedził należącą do izraelskiego koncernu Israel Aerospace Industries radarową spółkę ELTA Systems Ltd. Firma ta ma w swojej ofercie szereg systemów radiolokacyjnych, interesujących z perspektywy zastosowania na platformach morskich. Z punktu widzenia potrzeb Marynarki Wojennej RP, w szczególności programu okrętu obrony wybrzeża Miecznik, warto przyjrzeć się dwóm z nich, które ELTA proponuje naszej flocie.

Okrętowe trójwspółrzędne wielofunkcyjne systemy radiolokacyjne pracujące w paśmie S (częstotliwości 2-4 GHz, oznaczenie NATO – E/F) stanowią obecnie zasadniczy środek obserwacji technicznej nawodnych jednostek pływających średniej i dużej wyporności. Czołowi wytwórcy tych urządzeń wprowadzili do ich produkcji nowe technologie, czyniące z radarów pasma S uniwersalne narzędzie tworzenia obrazu świadomości sytuacyjnej wokół okrętu, jak też naprowadzania uzbrojenia rakietowego i artyleryjskiego oraz wykrywania źródeł celowych zakłóceń elektronicznych.

Oferta izraelskiej spółki ELTA plasuje się pod względem zaawansowania technicznego w branżowej czołówce, ma przy tym tę zaletę, że w przeciwieństwie do rozwiązań firm ze Stanów Zjednoczonych, jej eksport nie podlega restrykcyjnym przepisom ITAR (International Traffic in Arms Regulations) lub podobnym ograniczeniom.

Najnowszej generacji wielofunkcyjne stacje radiolokacyjne wykorzystują anteny z aktywnym skanowaniem elektronicznym AESA (Active Electronically Scanned Array). Ich cechą charakterystyczną jest zastosowanie na płycie (panelu) anteny licznych półprzewodnikowych modułów nadawczo-odbiorczych TRM (Transceive – Receive Module, przetworniki elektroniczne dużej mocy z algorytmami przeliczeniowymi i sterowania), które emitują i odbierają niezależnie wiązki sondujące radaru. Obecnie najnowocześniejszym rozwiązaniem jest wykorzystanie TRM wyprodukowanych w technologii azotku galu (GaN), cechującego się znacznie wyższym współczynnikiem wzmocnienia od oferowanego przez starsze rozwiązania (np. arsenku galu, GaAs) i większą szerokością pasma dostępnego dla radaru. ELTA oferuje dwa systemy radiolokacyjne spełniające powyższe kryteria, a więc wykorzystujące anteny AESA z modułami TRM wykonanymi w technologii azotku galu. Różni je sposób zapewnienia obserwacji radaru w płaszczyźnie horyzontu.

Może Cię zainteresować:

Dowódca morskich sił NATO o trzech-czterech fregatach dla polskiej marynarki

Dowódca morskich sił NATO o trzech-czterech fregatach dla polskiej marynarki

Przedstawiciel Portalu Stoczniowego odwiedził należącą do izraelskiego koncernu Israel Aerospace Industries radarową spółkę ELTA Systems Ltd. Firma ta ma w swojej ofercie szereg systemów radiolokacyjnych, interesujących z perspektywy zastosowania na platformach morskich. Czytaj dalej

Główną zaletą radarów ELTY jest ich skalowalność, czyli możliwość dostosowania mocy radaru do wielkości okrętu lub zasobności portfela zamawiającego. Antena radaru (nadajnik) jest wyposażana w określoną przez użytkownika liczbę modułów TRM, która może być stopniowo zwiększana w przypadku chęci rozszerzenia możliwości radaru lub po zwiększeniu budżetu na jego rozbudowę. Najtańszym elementem radaru jest płyta anteny oraz procesor z zasilaniem, najdroższymi są zaś moduły TRM, których liczba w antenie waha się od kilkudziesięciu do kilkuset sztuk.

Obrotowy czy ścianowy?

Anteny AESA są zawsze ustawione pod pewnym kątem, pozwalającym na „widzenie” radaru w azymucie, niemal pionowo nad okrętem. Daje to zdolność zwalczania środków napadu powietrznego bez ograniczeń wynikających z cech fizycznych anteny. Natomiast różnie rozwiązano jej sposób obserwacji w poziomie. Uzyskuje się to poprzez użycie jednej anteny obracanej mechanicznie, lub kilku – zwykle czterech – zamontowanych na sztywno w ścianach nadbudówki okrętu, bądź jego masztu (masztów). ELTA oferuje oba rozwiązania.

Wielofunkcyjny trójwspółrzędny cyfrowy system radiolokacyjny EL/M-2248 (MF-STAR – Multi Function Surveillance & Threat Alert Radar) wykorzystuje cztery anteny płaszczyznowe (ścianowe) w trzech możliwych konfiguracjach: wszystkie na jednym maszcie, trzy na przednim, jedna na tylnym maszcie, lub po parze na maszt. Ta elastyczność pozwala dopasować optymalne rozwiązanie do każdej konstrukcji okrętu. Radar EL/M-2248 pracuje w paśmie S. Rozmieszczenie modułów antenowych na masztach wraz z ich nachyleniem w pionie, pozwala systemowi prowadzić obserwację okrężną (360o) w poziomie, jak również wykrywać obiekty lecące nad okrętem. Zastosowane anteny AESA gwarantują najszybszą reakcję na zagrożenia różnego typu, a ponadto większą dokładność wykrywania i zdolność do jednoczesnego śledzenia wielu obiektów, zapewniając ciągłą i pełną świadomość sytuacyjną. Inną cechą systemu MF-STAR jest duża odporność na działanie systemów walki elektronicznej przeciwnika (ECCM, Electronic Counter-CounterMeasures), jak też zdolność do wykrywania obiektów o małej powierzchni rozproszenia radiolokacyjnego w złożonym środowisku morskim – zakłócenia naturalne od fal oraz w warunkach celowych zakłóceń elektronicznych. Adaptacyjne formowanie wielu wiązek i cyfrowe moduły TRM radaru MF-STAR umożliwiają szybką zmianę trybu pracy radaru zdefiniowaną przez oprogramowanie systemu. Umożliwia to jednoczesną obserwację przestrzeni oraz kierowanie uzbrojeniem, np. korygowanie w locie pocisków przeciwlotniczych naprowadzanych aktywnie lub podświetlanie obiektów dla naprowadzanych półaktywnie, na kilka celów symultanicznie. System zapewnia też klasyfikację obiektów, w tym śmigłowców, kierowanie uzbrojeniem artyleryjskim, lokalizując nawet miejsce upadku pocisku, co pomaga w korygowaniu ognia, oraz generuje automatycznie alerty w przypadku wykrycia obiektu sklasyfikowanego wstępnie jako zagrożenie. Jest on przy tym lżejszy od podobnych konstrukcji, nie tracąc na swoich możliwościach, co ma znaczenie przy okrętach o ograniczonej wyporności, na przykład korwetach. Informacje pochodzące ze stacji EL/M-2248 trafiają do wszystkich systemów uzbrojenia jednostki, co umożliwi im zwalczanie różnych celów powietrznych (poruszające się szybko nad powierzchnią morza, jak też na znacznych wysokościach, w tym systemów bezzałogowych) oraz nawodnych.

Może Cię zainteresować:

Izraelskie korwety Sa’ar 6 otrzymają najnowocześniejsze radary Elta Systems

Izraelskie korwety Sa’ar 6 otrzymają najnowocześniejsze radary Elta Systems

Przedstawiciel Portalu Stoczniowego odwiedził należącą do izraelskiego koncernu Israel Aerospace Industries radarową spółkę ELTA Systems Ltd. Firma ta ma w swojej ofercie szereg systemów radiolokacyjnych, interesujących z perspektywy zastosowania na platformach morskich. Czytaj dalej

Anteny ścianowe MF-STAR są oferowane w dwóch rozmiarach i każdą z nich można skalować. Wersja mniejsza – do korwet i mniejszych fregat – ma zasięg instrumentalny ponad 250 km, każda z anten ma masę 500 kg i wymiary 1×2 m. Wersja „fregatowa” MF-STAR ma zasięg ponad 450 km, masę anteny 2000 kg i jej wymiary 3×3 m. Natomiast odpowiednie parametry dla radaru ALPHA w odmianie bazowej, to: zasięg 200 km i masa anteny 880 kg. Oferowana jest też jej wersja o poszerzonych osiągach, która ma zasięg 400 km i antenę ważącą 1 700 kg.

Radar MF-STAR został już sprzedany do Indii, gdzie trafił na niszczyciele typu 15A Kolkata, a w Izraelu jest on zainstalowany na korwetach Sa’ar 5 w ramach ich modernizacji. Najnowsza wersja radaru trafi na budowane obecnie korwety typu Sa’ar6.

Drugim systemem, oferowanym Polsce przez ELTA, jest trójwspółrzędny lekki radar EL/M 2258 (ALPHA). Ze względu na zastosowanie jednej anteny obrotowej, jest on przeznaczony głównie do instalacji na jednostkach o mniejszej wyporności, takich jak korwety, patrolowce i szybkie okręty uderzeniowe. Zastosowano w nim także antenę AESA z modułami TRM pracującą w paśmie S. W przypadku celów szczególnie ważnych radar ma możliwości regulacji częstotliwości pracy i zwiększenia liczby obrotów anteny w celu jak najszybszego odświeżania informacji. Sama antena ma też bardzo niskie sygnatury – radiolokacyjną, akustyczną i termiczną (dzięki zastosowaniu chłodzenia cieczą).

Pierwsze zamówienie

Najnowsza wersja systemu MF-STAR została już zakontraktowana. 27 lutego bieżącego roku ELTA poinformowała o zawarciu umowy z Ministerstwem Obrony Izraela na dostawę radarów do korwet wielozadaniowych typu Sa’ar 6, powstających obecnie w Kilonii. Serię czterech takich okrętów dla Korpusu Morskiego Sił Obronnych Izraela zakontraktował w maju 2015 roku niemiecki holding stoczniowy thyssenkrupp Marine Systems GmbH, zaś buduje je stocznia German Naval Yards Kiel.

Według informacji ELTY, na jednostki typu Sa’ar 6 trafi nowa wersja tego systemu o wyższych parametrach, w szczególności zasięgu wykrywania i precyzji określania położenia celu. Będą to radary w pełni cyfrowe, co ułatwi ich modernizowanie w trakcie służby okrętów i uaktualnianie oprogramowania, w celu dostosowania do nowych zagrożeń.

Może Cię zainteresować:

Izraelski koncern uzbroi nowe fińskie korwety rakietowe

Izraelski koncern uzbroi nowe fińskie korwety rakietowe

Przedstawiciel Portalu Stoczniowego odwiedził należącą do izraelskiego koncernu Israel Aerospace Industries radarową spółkę ELTA Systems Ltd. Firma ta ma w swojej ofercie szereg systemów radiolokacyjnych, interesujących z perspektywy zastosowania na platformach morskich. Czytaj dalej

Seria korwet Sa’ar 6, to pierwsze okręty nawodne budowane w Niemczech dla Izraela. Do tej pory thyssenkrupp Marine Systems dostarczał Korpusowi Morskiemu jedynie nowoczesne okręty podwodne typu Dolphin, których druga seria jest wyposażona w napęd niezależny od powietrza atmosferycznego AIP, oparty na ogniwach elektrochemicznych. Korwety mierzą około 90 m i wypierają 2000 ton, są więc porównywalnej wielkości do naszego ORP Ślązak, jednakże w przeciwieństwie do polskiej jednostki, Saar6 to korwety wszechstronnie uzbrojone i wyposażone. Poza nowoczesnym radarem ścianowym, okręty te będą uzbrojone w dwa systemy przeciwlotnicze i przeciwrakietowe – dalekiego zasięgu IAI Barak 8 oraz do obrony bliskiej Rafael C-Dome, a ponadto w pociski przeciwokrętowe Boeing RGM-84 Harpoon Block II, 76 mm armatę Leonardo Super Rapido, dwa 25 mm systemy artyleryjskie Rafael Typhoon oraz wyrzutnie torped do zwalczania okrętów podwodnych i śmigłowiec Sikorsky SH-60F Seahawk.  Pierwszy okręt zostanie zwodowany w najbliższych miesiącach i dostarczony odbiorcy w przyszłym roku. Kolejne korwety Saar6 będą wchodzić do służby stopniowo w kilkumiesięcznych odstępach do 2021 roku.

Podpis: tg