Fincantieri Leonardo / Portal Stoczniowy

9 października włoskie koncerny Leonardo i Fincantieri w ramach współpracy i preferowanego partnerstwa zapoczątkowanego w październiku 2014 r. ustanowiły główne zasady porozumienia w zakresie współdziałania w sektorze okrętów wojennych, aby lepiej wykorzystać nowe wyzwania na arenie międzynarodowej, w celu wspólnego prezentowania rozwiązań na coraz bardziej konkurencyjnym i wymagającym rynku.

Wzmocnienie komplementarnej wiedzy specjalistycznej, powstałej na poziomie krajowym w celu poszerzenia obecności na rynkach zagranicznych, zostanie przeprowadzone poprzez reorganizację Orizzonte Sistemi Navali S.p.A. (OSN), spółki joint venture, której udziałami dysponują Fincantieri i Leonardo – odpowiednio 51% i 49%. Obie strony zamierzają zapewnić zasoby, które umożliwią OSN przejęcie odpowiedzialności za rozwój okrętowych systemów bojowych oraz określenie wymagań dla ich podsystemów oraz architektury poszczególnych komponentów, w tym systemów kierowania walką (CMS, Combat Management Systems). Niniejsza umowa stanowi podstawę dla kolejnych wiążących porozumień, które obie strony będą negocjować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dotyczącymi transakcji z podmiotami powiązanymi i kwestii antymonopolowych.

Zobacz też: Rosyjskie stocznie czekają na budowę niszczycieli nowej generacji.

Rozwój koncepcji „okręt jako system” opiera się na długiej i udanej historii współpracy w zakresie programów krajowych i eksportowych, które Fincantieri oraz Leonardo, światowi liderzy w budowie okrętów oraz w tworzeniu i integracji CMS, systemów uzbrojenia, łączności, radiolokacyjnych i optoelektronicznych rozwinęły przez lata. Zdaniem Giuseppe Bono, dyrektora generalnego Fincantieri, „niezbędna jest coraz ściślejsza współpraca między dwiema najważniejszymi włoskimi firmami sektora obronnego. Podpisana umowa jest demonstracją naszego stałego zaangażowania i spojrzenia w przyszłość”. Alessandro Profumo, dyrektor generalny Leonardo, stwierdził, że „dzięki tej umowie Włochy zaprezentują się w jeszcze bardziej spójny i skuteczny sposób na bardzo wymagającym rynku, podnosząc wszystkie umiejętności high-tech, które obie firmy wspólnie rozwinęły. OSN to najlepszy sposób na zachęcanie do rozwoju całego krajowego łańcucha dostaw, który przyczynia się do tworzenia okrętów, a przez wspólne oferowanie produktów i usług zwiększymy konkurencyjność włoskiego przemysłu na rynku międzynarodowym”.

Zobacz też: Norweski kontrakt popłynął do Turcji. Tersan zbuduje promy wycieczkowe.

Odnowiona umowa usprawni istniejący model współpracy między oboma koncernami, który pozwoli skuteczniej wykonywać swoje role i obowiązki oraz zdefiniuje wspólną strategię produktową dla sektora okrętowego. Fincantieri będzie głównym wykonawcą, pojedynczym interfejsem dla klientów i będzie odpowiedzialny za cały okręt (Whole Warship Design Authority), w związku z czym będzie odpowiadać w imieniu OSN za architekturę platformy, jak i jej systemów bojowych. Leonardo będzie zaś preferowanym partnerem w zakresie CMS oraz wyposażenia i uzbrojenia jednostki pływającej. W tym celu obie firmy uzgodniły utworzenie stałych grup roboczych, aby ułatwić współpracę w zakresie opracowywania nowych produktów dla jednostek morskich i optymalizacji łańcuchów dostaw.

Podpis: kb

Przemysł stoczniowy – więcej wiadomości z branży znajdziesz tutaj.