Ideol Floatgen Offshore / Portal Stoczniowy

Francuska spółka Ideol, która specjalizuje się w pływających morskich farmach wiatrowych, otrzymała od Komisji Europejskiej grant w wysokości 2,5 mln euro. Środki zostały przyznane firmie z Instrumentu SME (pol. MŚP) w ramach programu Horyzont 2020.

2,5-milionowy grant Komisja Europejska przyznała na realizację projektu „Leadfloat”. Jego celem jest uruchomienie seryjnej produkcji pływających fundamentów do farm wiatrowych oraz przygotowanie komercyjnego projektu morskiej farmy wiatrowej z pływającymi turbinami o łącznej mocy ponad 500 MW. Pieniądze pochodzące z grantu francuska firma zainwestuje też w rozwój handlowy na najbardziej strategicznych rynkach, m.in. otworzy filię w Japonii. Poza tym spółka przeprowadzi studium, którego efektem będzie optymalizacja kosztów eksploatacji i remontów pływającej morskiej turbiny Floatgen, która funkcjonuje w pobliżu francuskiego wybrzeża.

Grant ma także przyśpieszyć rozwój firmy Ideol, która obecnie zatrudnia 50 pracowników. Spółka przymierza się do startowania w przetargach, dotyczących budowy komercyjnych farm wiatrowych w różnych częściach świata.

Zobacz też: Morska farma wiatrowa Arkona: montaż turbin zakończony w sprinterskim tempie. 

Projekt ten stanowi kontynuację poprzedniego przedsięwzięcia, zrealizowanego przez francuską spółkę Ideol. Polegało ono na uruchomieniu pływającej turbiny morskiej Floatgen. To pierwsza jednostka operacyjna, wykorzystująca technologię opatentowaną przez Ideol. Floatgen, uruchomiona we wrześniu bieżącego roku, to również pierwsza farma wiatrowa offshore we Francji. Obecnie znajduje się ona 22 km od miejscowości Le Croisic.

Zobacz też: Stocznia Remontowa Nauta: szóste wodowanie i rezygnacja prezesa. 

Pływająca turbina Floatgen powstała przy udziale szeregu podmiotów: firm Ideol, Bouygues Publics, szkoły inżynierskiej Centrale Nantes, spółek RSK Group i Zabali oraz Uniwersytetu w Stuttgarce i instytutu Franhofer IWES.

System Floatgen składa się z turbiny MHI Vestas V80, zamontowanej na pływającym fundamencie o kształcie kwadratu, nazywanego Damping Pool. Fundament opracowała i opatentowała spółka Ideol, zaś zbudowała go firma Bouygues Travaux Publics. Druga taka turbina wkrótce zacznie działać u wybrzeża Japonii.

Podpis: am

Offshore – więcej wiadomości na ten temat znajdziesz tutaj.