Po ponad półrocznych poszukiwaniach wybrany został nowy prezes zarządu Funduszu Rozwoju Spółek. 1 maja stanowisko to obejmie Paweł Brzezicki, obecny zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej i jeden z najbardziej doświadczonych menadżerów w branży morskiej w Polsce. Przed jego powołaniem rezygnację złożył dotychczasowy wiceprezes FRS ds. przemysłu stoczniowego Artur Sociński.

Fundusz Rozwoju Spółek to spółka akcyjna w 100 proc. należąca do Skarbu Państwa. Nadzoruje go minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Po ostatnim podwyższeniu obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi ponad 62 mln zł. Głównym zadaniem, które przed FRS stawia resort gospodarki morskiej jest konsolidacja i rewitalizacja przemysłu stoczniowego. Docelowo Fundusz Rozwoju Spółek ma być czapą korporacyjną, nadzorującą i koordynującą działalność stoczniowych spółek zależnych. Jak na razie w FRS skonsolidował dwie takie firmy. Pod koniec ubiegłego roku FRS kupił od Funduszu MARS (podlegającego Polskiej Grupie Zbrojeniowej) Morską Stocznię Remontową „Gryfia” oraz Stocznię Szczecińską. Wartości transakcji dotyczącej przejęcia dwóch spółek nie podano do publicznej wiadomości. Warto jednak odnotować, że na początku ubiegłego roku, przed finalizacją przejęcia, podwyższono kapitał zakładowy FRS o ponad 30 mln zł, do poziomu 49,9 mln zł.

Zamiast konsolidacji – dekompozycja

Nadzorujący Fundusz Rozwoju Spółek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wielokrotnie mówił publicznie – także na łamach Portalu Stoczniowego – o planach konsolidacji sektora stoczniowego. Miałaby ona objąć także szczecińską spółkę ST3 Offshore oraz stocznie trójmiejskie. Na razie jednak do tego nie doszło i wydaje się mało prawdopodobne, by cokolwiek w tej sprawie wydarzyło się w najbliższym czasie. Być może zmiany struktury przemysłu stoczniowego zostaną podjęte na nowo po serii najbliższych wyborów. Póki co jednak państwowy przemysł stoczniowy nie został skonsolidowany pod zarządem jednej spółki-matki i pozostaje on w stanie dekompozycji: Stocznię Szczecińską i Morską Stocznię Remontową „Gryfia” ma Fundusz Rozwoju Spółek (nadzorowany przez ministra gospodarki morskiej), spółka ST3 Offshore oraz Stocznia Remontowa „Nauta” należą do funduszu MARS (którym zarządza spółka MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, nadzorowanej przez ministra obrony narodowej), Stocznia Wojenna należy bezpośrednio do PGZ, a Stocznia Gdańska i spółka GSG Towers są własnością Agencji Rozwoju Przemysłu (nadzorowanej bezpośrednio przez premiera).

Długie wybory nowego prezesa Funduszu Rozwoju Spółek

Fundusz Rozwoju Spółek powstał w 2016 roku, ale w zasadzie w obecnym kształcie działa od pierwszego kwartału 2017 roku. Pierwszym prezesem FRS był Paweł Kolczyński, który jednak z końcem października ubiegłego roku zrezygnował z tego stanowiska. Wcześniej bowiem został szefem Agencji Rozwoju Przemysłu i stanowisko to zajmuje do dzisiaj.

Może Cię zainteresować:

Fundusz Rozwoju Spółek wzmocni polskie stocznie

Po ponad półrocznych poszukiwaniach wybrany został nowy prezes zarządu Funduszu Rozwoju Spółek. 1 maja stanowisko to obejmie Paweł Brzezicki, obecny zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej i jeden z najbardziej doświadczonych menadżerów w branży morskiej w Polsce. Czytaj dalej

Poszukiwania nowego menadżera, który mógłby pokierować FRS i wziąć odpowiedzialność za konsolidację przemysłu stoczniowego rozpoczęły się wcześniej – już w sierpniu ubiegłego roku. Trzy postępowania kwalifikacyjne, dotyczące wyłonienia nowego prezesa zarządu Funduszu Rozwoju Spółek zostały zamknięte „bez wyłonienia kandydata”. Wcześniej za to wybrany został wiceprezes ds. przemysłu stoczniowego. Został nim Artur Sociński, który jednak w FRS nie zagrzeje miejsca zbyt długo. Pod koniec marca złożył on rezygnację i odejdzie ze stanowiska z dniem 30 kwietnia.

Tak się złożyło, że dzień później – 1 maja – pracę w FRS rozpocznie nowy prezes zarządu, którego w końcu udało się wybrać. 16 kwietnia Fundusz Rozwoju Spółek poinformował, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko to został powołany Paweł Brzezicki, obecny zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej, największego armatora morskiego kontrolowanego przez skarb państwa. Specjaliści z branży stoczniowej wybór ten przyjmują z entuzjazmem. Podkreślają, że Paweł Brzezicki to jeden z najlepszych polskich menadżerów zajmujących się sektorem morskim.

Kim jest nowy prezes Funduszu Rozwoju Spółek?

Paweł Brzezicki ma wieloletnie doświadczenie menadżerskie zdobyte w branży morskiej. W latach 1998-2005 był dyrektorem naczelnym Polskiej Żeglugi Morskiej. Media podkreślają, że był to najcięższy okres dla państwowego armatora, ponieważ właśnie wówczas firma ta znalazła się na skraju upadłości. Z kolei w latach 2006-2008 Paweł Brzezicki był szefem Agencji Rozwoju Przemysłu, potężnej spółki konsolidującej wiele przedsiębiorstw przemysłowych, działających w różnych branżach w kraju oraz na rynkach zagranicznych.

W latach 2006-2008 pełnił funkcję doradcy premiera ds. gospodarki morskiej, a od stycznia 2016 do lutego 2017 był wiceministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Później Paweł Brzezicki znów trafił do Polskiej Żeglugi Morskiej, w której jeszcze pełni funkcję zarządcy komisarycznego.

Nowy plan dla szczecińskich stoczni

Należy przypuszczać, że obejmując stanowisko prezesa Funduszu Rozwoju Spółek tak doświadczony menadżer przyniesie do firmy konkretny plan działania. Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, jednym z najważniejszych zadań Pawła Brzezickiego ma być uruchomienie projektu budowy promy ro-pax dla Polskiej Żeglugi Bałtyckiej w szczecińskich stoczniach. Nasze źródła zbliżone do ministerstwa gospodarki morskiej wskazują jednak, że z tym może być problem, ponieważ wciąż nie ma projektu tej jednostki. Poza tym ostatnio związkowcy z Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” stwierdzili, że stocznia nie jest w stanie zbudować promu. Z kolei inni nasi rozmówcy wskazują, że Brzezicki będzie musiał w pierwszej kolejności zająć się poprawą kondycji finansowej, kadrowej i technicznej samej “Gryfii”.

Może Cię zainteresować:

Andrzej Kensbok, wiceprezes ARP: zbudujemy nowe przewagi Stoczni Gdańsk [WYWIAD]

Andrzej Kensbok, wiceprezes ARP: zbudujemy nowe przewagi Stoczni Gdańsk [WYWIAD]

Po ponad półrocznych poszukiwaniach wybrany został nowy prezes zarządu Funduszu Rozwoju Spółek. 1 maja stanowisko to obejmie Paweł Brzezicki, obecny zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej i jeden z najbardziej doświadczonych menadżerów w branży morskiej w Polsce. Czytaj dalej

Światło na nominację nowego prezesa FRS rzuca wypowiedź Pawła Brzezickiego z początku tego roku, której udzielił tygodnikowi i portalowi TradeWinds. Na łamach tego tytułu powiedział, że jest „blisko” osiągnięcia porozumienia dotyczącego przejęcia zarządu nad Morską Stocznią Remontową “Gryfia”. Podkreślał wówczas, że jego plan dla stoczni zakłada pozyskanie przez nią kompetencji montażu na statkach systemów oczyszczania spalin. Takie systemy w najbliższym czasie będą instalowane właśnie na jednostkach należących do Polskiej Żeglugi Morskiej.

Miesiąc po tej wypowiedzi Polska Żegluga Morska podpisała porozumienie z Funduszem Rozwoju Spółek. Dotyczy ono współpracy PŻM właśnie ze stocznią „Gryfia”. W oficjalnych komunikatach czytamy, że dokument dotyczy „intensyfikacji programu budowy promów dla polskich armatorów” oraz stworzenia oferty usług montażu instalacji do oczyszczania spalin oraz oczyszczania wód balastowych na statkach.

Z kolei przez same szczecińskie stocznie – Stocznię Szczecińską oraz „Gryfię” – ostatnio przeszło kadrowe tornado. Poprzedni prezes „Gryfii” Marek Różalski został odwołany ze stanowiska jeszcze we wrześniu. Przez kilka miesięcy spółką zarządzał jeden z członków rady nadzorczej oddelegowany do pełnienia obowiązków prezesa. Wreszcie od 1 marca szefem “Gryfii” jest Artur Trzeciakowski. To były prezes Stoczni Szczecińskiej Nowej i doświadczony menadżer w przeszłości związany m.in. z przemysłem wydobywczym i zbrojeniowym.

Ponadto zmiany w zarządzie i radzie nadzorczej w ostatnim czasie zaszły w Stoczni Szczecińskiej. 12 kwietnia ze stanowisk zostali odwołani dotychczasowi szefowie: prezes Andrzej Strzeboński oraz wiceprezes Marek Bączkowski. Teraz spółką kieruje przewodnicząca rady nadzorczej oddelegowana do czasowego pełnienia obowiązków prezesa Małgorzata Jacyna-Witt. Jednocześnie w Stoczni Szczecińskiej rozpisano konkurs na prezesa oraz wiceprezesa.

Podpis: łp (fot.: MGMiŻŚ).