Fot. Shutterstock

Firma ILF Consulting Engineers Polska jest odpowiedzialna za nadzór nad badaniami dna Morza Bałtyckiego na potrzeby inwestycji Harmony Link – nowego podmorskiego połączenia elektroenergetycznego między Polską a Litwą. Inwestycja jest realizowana przez PSE i Litgrid, operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej – odpowiednio w Polsce i na Litwie.

Celem inwestycji jest przygotowanie podmorskiego kabla prądu stałego (HVDC) między Polską a Litwą. Ma ona istotne znaczenie dla Unii Europejskiej, w szczególności dla bezpieczeństwa energetycznego państw bałtyckich.

Firma ILF Consulting Engineers Polska była odpowiedzialna za opracowanie trasy połączenia na dnie Morza Bałtyckiego, a także wsparcie PSE i Litgrid w procedurze przetargowej na wyłonienie wykonawcy badań.

Obecnie ILF Polska sprawuje nadzór nad badaniami dna morskiego. Przeanalizowana ma zostać trasa o długości około 290 km. Działania rozpoczęły się w lutym 2021 roku. Raport z badań posłuży do opracowania strategii układania i ochrony kabla prądu stałego (HVDC).

Źródło: ILF Consulting Engineers Polska