Austal dostarczy dwa patrolowce typu Cape w ramach kontraktu o wartości 126 mln AUD. Nowe patrolowce wejdą do służby w II połowie 2020 roku.

Zamiar zakupu jednostek Austal’a był ujawniony opinii publicznej ponad rok temu w lipcu 2018 roku. Wtedy też podpisano tymczasowe porozumienie wstępne Schedule Protection Agreement, pozwalające na rozpoczęcie prac przez stocznię w oczekiwaniu na dokończenie negocjacji właściwego kontraktu. Pozwoliło to w rezultacie na skrócenie dostaw patrolowców, gdyż nie czekając na wynik końcowy rozmów, stocznia mogła kontraktować podstawowe materiały i urządzenia. Rozpoczęte 8 kwietnia ciecie blach również poprzedzało zawarcie formalnej umowy. Tak wybrana procedura zakupu, wynikała ze zgodności co do charakterystyk technicznych okrętów, a negocjowane punkty umowy dotyczyły sposobu jej finansowania. Trynidad i Tobago chciały wykorzystać australijską pomoc finansową Export Finance Australia (EFA) przeznaczoną dla importerów australijskich produktów. Ponadto kupujący otrzymał wsparcie z funduszy Commonwealth’u (Defence Export Facility).  Kontrakt Austal’a jest drugim w historii wzajemnych kontaktów, gdyż 11 lat temu firma ta sprzedała Trynidadowi  i Tobago sześć 30 metrowych szybkich patrolowców typu Fast Patrol Craft 30.

Patrolowce typu Cape są używane w liczbie ośmiu przez australijskie służby graniczne oraz Royal Australian Navy, która czarteruje dwa okręty zakupione przez National Bank of Australia. Przy wyporności 730 ton i długości 58 m., osiągają zasięg 4000 mil morskich, autonomiczność 28 dni i prędkość 25 węzłów.

Podpis TW