Mały okręt rakietowy Zielionyj Doł typu Bujan-M. Flota Bałtycka ma dwie takie jednostki, do których będą sukcesywnie dołączać podobnie uzbrojone Karakurty. To niewielkie, ale groźne okręty bojowe.

Mały okręt rakietowy Zielionyj Doł typu Bujan-M. Flota Bałtycka ma dwie takie jednostki, do których będą sukcesywnie dołączać podobnie uzbrojone Karakurty. To niewielkie, ale groźne okręty bojowe.