Kolejny masowiec należący do Polskiej Żeglugi Morskiej, o imieniu „Solidarność” został w piątek ochrzczony w Morskim Porcie Police w 39. Rocznicę podpisania w Szczecinie Porozumień Sierpniowych.

Udział w uroczystościach wziął m.in. minister gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Matką chrzestną statku została Joanna Kościk, żona przewodniczącego Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ „Solidarność”.

M/s „Solidarność” ma 180 m długości, 30 m szerokości, 25278 GT oraz 39000 t nośności. Zbudowany został w 2018 roku w chińskiej stoczni Yangfan Shipyard statek typu handy-size pływa pod liberyjską banderą.

Masowiec „Solidarność” został przekazany PŻM 11 października 2018 roku.  Jednostka zakontraktowana została w 2010 roku przez poprzedni zarząd Polskiej Żeglugi Morskiej i porzucona przez niego wraz z wielomilionowymi zaliczkami armatorskimi w 2016 roku. W 2017 roku zarządca komisaryczny PŻM Paweł Brzezicki zlecił stoczni ukończenie statku.

Polska Żegluga Morska to największy polski armator oraz jeden z większych w Europie. Podstawową działalnością przedsiębiorstwa jest przewóz ładunków masowych.

W chwili obecnej flota Grupy PŻM składa się z 62 statków o łącznej nośności 2,2 mln DWT. Są to masowce w grupach: Handy-size /od 16 600 DWT do 39.000 DWT/ oraz Panamaxów /80 000 do 82 000 DWT/. Poza masowcami PŻM posiada promy m/f „Polonia”, m/f „Gryf”, m/f „Wolin”, m/f „Skania” zarządzane przez peżetemowską spółkę Unity Line.

Port Morski Police jest czwartym portem w Polsce pod względem przeładowywanej masy towarowej. Rocznie przeładowywanych jest tu około 2,0 mln ton ładunków. Port Police to cztery terminale przeładunkowe towarów masowych takich jak: fosforyty, apatyty, ruda ilmenitowa, sól potasowa, nawozy, amoniak i kwas siarkowy.

Podpis  ER