Foto. 8. FOW

Nurkowie minerzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża przeprowadzili w środę, 15 kwietnia, kolejne neutralizacje przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych na podejściu do portu w Szczecinie. Tym razem unieszkodliwiono pozostałości po II wojnie światowej, które zawierały w sobie łącznie blisko 1000 kg materiału wybuchowego.

W pierwszej fazie operacji obiekty zostały zlokalizowane i odkopane z mulistego dna. W wyniku rekonesansu zidentyfikowano je jako niemiecką minę denną typu GH oraz 500-funtową bombę lotniczą pochodzenia brytyjskiego. Łącznie zawierały w sobie blisko 1000 kg materiału wybuchowego. Ich stan techniczny określony został jako bardzo dobry, dzięki sprzyjającym warunkom beztlenowym w jakich przez lata zalegały. Ze względu na duże ryzyko podczas podnoszenia lub przemieszczania obiektów została podjęta decyzja o wypaleniu materiału wybuchowego w miejscu zalegania, przy zastosowaniu modułowego systemu ładunku kumulacyjnego “Pluton”. Dla zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi na trasie Szczecin – Świnoujście ruch statków został zatrzymany do czasu zakończenia operacji oraz wprowadzono kilkuset metrowe strefy bezwzględnego zakazu przebywania osób postronnych.

W operację zaangażowana była Grupa Nurków Minerów oraz załoga holownika H-6 z 12. Dywizjonu Trałowców. Nurkowie zastosowali metodę deflagracji, w wyniku której korpusy obiektów zostały rozszczepione, a większa część materiału wybuchowego wypalona. Pozostałości zostały wysadzone. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż była to kolejna w ostatnich miesiącach skuteczna deflagracja przeprowadzona na pozostałościach po II wojnie światowej, wykonana w miejscu znalezienia. Po raz pierwszy nurkowie minerzy zastosowali skutecznie tę metodę na amerykańskiej bombie lotniczej AN-M65 w październiku 2019 roku. Wcześniej niewybuchy były poddawane deflagracji, ale na poligonach morskich lub w doraźnie wyznaczonych do tego celu strefach. W minionym tygodniu (2 kwietnia) również w okolicy Szczecina unieszkodliwiano 30-funtowe bomby fosforowe pochodzenia brytyjskiego (bomby zapalające o masie ok 14 kg).

Foto. 8. FOW

Nie są to ostatnie obiekty do usunięcia w tym rejonie. Wraz z postępem prac nad pogłębianiem toru wodnego Szczecin – Świnoujście można się spodziewać znalezienia kolejnych powojennych niewybuchów.

Natomiast w dalszym ciągu trwają czynności przygotowawcze do neutralizacji największej dotychczas znalezionej w okolicy Świnoujścia, brytyjskiej bomby lotniczej potocznie zwanej Tallboy. W wyniku bardzo dokładnego przeszukania dna, w promieniu kilkuset metrów od Tallboy’a, stwierdzono dużą ilość kontaktów ferromagnetycznych. Każdy z tych kilkuset obiektów musi zostać dokładnie sprawdzony i usunięty, aby przed rozpoczęciem operacji nurkowie 8.FOW mieli pewność, że w pobliżu nie znajduje się żaden inny obiekt zawierający w sobie materiał wybuchowy. Operacja wymaga jeszcze szeregu pozwoleń i przygotowań ze strony instytucji cywilnych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bomba może zostać zniszczona w tym półroczu.

Źródło: 8 FOW