MOSG poinformował 11 lutego o otwarciu ofert na dostawę nowego OPV dla Kaszubskiego Dywizjonu SG. Wymagania ofertowe spełniła francuska stocznia SOCARENAM z Boulogne sur Mer.

Budowa nowego OPV mającego zastąpić w służbie patrolowce Kaper-1 i Kaper-2, jest możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w wysokości do 90% wartości zamówienia. Unijny Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyasygnuje kwotę 100 292 400 PLN, reszta czyli 11 143 600 PLN ma pochodzić z budżetu SG. Łączna kwota 111 436 000 PLN jest kwotą obłożona 0% stawką VAT. Ogłoszony 13. grudnia ur. przetarg był drugim podejściem do zamówienia, w pierwszym zakończonym 18 listopada ur. jedyna oferta, złożona przez konsorcjum  PGZ Stoczni Wojennej i Stoczni Remontowej Nauta miała wartość 147,6 mln PLN, znacznie przekraczającą zakładany budżet. Tym razem oferta PGZ Stoczni Wojennej była niższa i wynosiła 139 mln PLN co sprawiło, że jedynym podmiotem z którym można zawrzeć umowę jest na dzień dzisiejszy stocznia francuska. SOCARENAM zaoferowała też dłuższą gwarancję (36 miesięcy wobec 30 miesięcy u konkurencji), oraz zgodziła się na dwukrotnie wyższe kary umowne wynoszące 0,1% za każdy dzień zwłoki.

Nowy OPV ma posiadać, zgodnie ze SIWZ (specyfikacją istotnych warunków zamówienia), następujące dane taktyczno-techniczne: długość 60-66 m., szerokość 9,5-10,5 m., wyporność 900-1000 ton i zanurzenie ok. 3,5 m., prędkość maksymalną co najmniej 21 węzłów, prędkość patrolową 7-11 węzłów, zasięg przy prędkości 11 węzłów nie mniejszy niż 4000 mil morskich, autonomiczność ponad 14 dni. Załoga ma składać się 20 osób z możliwością zaokrętowania 14 dodatkowych osób. Ponadto okręt ma mieć zdolność do przyjęcia na pokład do 250 osób przez 24 godziny lub 50 osób przez 48 godzin. OPV ma przenosić dwie łodzie motorowe typu RIB (jedną kabinową łódź interwencyjno-abordażową o długości 9,5-10 m. i prędkości min. 35 węzłów oraz łódź ratowniczo-interwencyjną o dł. 8-8,5 m. i prędkości 30 węzłów) opuszczane na burty, posiadać platformę do współpracy ze śmigłowcem przy ewakuacji medycznej w części dziobowej, bezzałogowy aparat latający, dwa kontenery 20-stopowe z wyposażeniem ratowniczym, dwie armatki wodne do akcji ratowniczo-gaśniczych, dźwig pokładowy do załadunku kontenerów, zaopatrzenia oraz obsługi urządzeń do likwidacji zanieczyszczeń ropopochodnych.

Stocznia SOCARENAM jest znanym producentem małych i średnich jednostek pływających. W swej ofercie posiada jednostki rybackie, promy przybrzeżne, kutry hydrograficzne, pogłębiarki, kutry wielozadaniowe, tendry obsługi oznakowania nawigacyjnego, dźwigi pływające, holowniki (17 dostarczonych Marine Nationale), pchacze i holowniki rzeczne, jednostki offshore (OSV), szalandy, portowe jednostki pożarnicze, łodzie ratownicze, pasażerskie i nurkowe, tendry nurkowe, kutry badawcze oraz szybkie barki desantowe EDA-R (będące wyposażeniem desantowców typu Mistral). Stocznia posiada też w ofercie patrolowce przybrzeżne i pełnomorskie o długości:

  • 28 m. – cztery jednostki dostarczone francuskiej służbie celnej;
  • 32 m. – dwie jednostki dostarczone francuskiej służbie celnej;
  • 43 m. – dwie jednostki dostarczone francuskiej służbie celnej;
  • 53 m. – jeden OPV dostarczony francuskiej służbie celnej oraz dwa zbliżone zbudowane dla marynarki belgijskiej – BNS Castor (901) i BNS Pollux (902);
  • 61 m, – trzy patrolowce typu Patrouilleurs Légers Guyanais (znane ostatnio jako Patrouilleurs Antilles Guyane) przeznaczone dla ochrony kosmodromu w Gujanie Francuskiej (dwa okręty) i służby na Martynice (okręt trzeci, wcielony do linii 23 stycznia br.).

Wdaje się że ten ostatni typ może być bazą dla opracowania oferty dla MOSG z racji swej charakterystyki wyglądającej następująco: długość 60,8 m., szerokość 9,55 m., wyporność 750 ton, zanurzenie 3,2 m., prędkość maksymalną 21 węzłów, prędkość patrolowa 7,5 węzła osiągana na silnikach elektrycznych, zasięg 3500 mil morskich przy prędkości 12 węzłów, autonomiczność 12 dni, załoga 24 osoby plus możliwość zaokrętowania 14 osób dodatkowych. Ponadto PAG posiada miejsce dla 38osób na pokładzie, dwie łodzie motorowe typu RHIB opuszczane ze slipu na rufie i jedną łódź roboczą.

Warto też dodać, że SOCARENAM został wybrany przez flotę francuską na wykonawcę serii sześciu większych OPV typu POM (Patrouilleur Outre-Mer) czyli patrolowców zamorskich o wyporności 1300 ton i długości 80 m..

Na koniec wypada też wspomnieć, że głównym podwykonawcą w budowie patrolowców PAG i  okrętów dla Belgii była gdyńska firma NavireTECH, która wykonała w Polsce prefabrykaty kadłubów i dokonała ich montażu oraz częściowego wyposażenia we Francji.

Podpis: TW