CMSA otrzyma wyjątkowo duży statek patrolowy zbudowany w stoczni Guangzhou Wenchong Ship Factory Company według projektu opracowanego w 701 Biurze Konstrukcyjnym.

China Maritime Safety Administration jest strukturą podległą ministerstwu transportu odpowiedzialną za bezpieczeństwo na morzu, bezpieczeństwo żeglugi, kontrolę i zarządzanie ruchem jednostek, zapobieganie i zwalczanie zanieczyszczeń środowiska, nadzór techniczny nad jednostkami pływającymi i instalacjami hydrotechnicznymi (w tym offshore), bezpieczeństwo nawigacyjne  (w tym GMDSS, SAR, ostrzeżenia nawigacyjne), ruch w portach, oraz przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. Ponadto pełni rolę izby morskiej zajmując się badaniem wypadków nawigacyjnych.

Jest to służba powstała z połączenia China Ship Inspection Bureau (chiński rejestr statków) i  China Port Supervision Bureau (biuro nadzoru nad portami) i jako jedyna z 5 chińskich służb morskich nie jest składową chińskiego Coast Guardu (będącego formacją policyjną). CMSA liczy obecnie 25 000 funkcjonariuszy oraz zatrudnia dodatkowo wiele tysięcy osób personelu technicznego i pomocniczego, dysponuje 1300 jednostek każdej wielkości (w tym 126 o dł. ponad 20 m., 59 ponad 30 m., 18 ponad 40 m., 2 ponad 60 m. i 2 ponad 100 m.,)

Nowo zamówiony patrolowiec ma mieć: wyporność 10 700 ton, długość 165 m., szerokość 20,3 m., zanurzenie 9,5 m.. Jednostka ma dysponować hangarem i lądowiskiem dla śmigłowców wielozadaniowych.

Nowy okręt, na którego budowę kontrakt podpisano 28 kwietnia, ma zostać zwodowany w przyszłym roku. Jego wielkość i konstrukcja uzasadniają domniemania że może on posiadać podwójne przeznaczenie, gdyż będzie w stanie wykonywać zadania szybkiego transportowca, wspierającego operacje desantowe.

Podpis: TW