Foto. Shutterstock

OT Logistics rozpoczęło negocjacje z wybranymi oferentami zainteresowanymi nabyciem posiadanych przez spółkę akcji C.Hartwig Gdynia oraz postanowiło udostępnić oferentom informacje mogące stanowić podstawę do złożenia ofert wiążących i doprowadzenia do zawarcia transakcji, podała spółka.

OT Logistics podało w opóźnionej informacji poufnej, że 2 marca br. zawarło umowę z KPMG Advisory o świadczenie usług doradczych o charakterze finansowym w procesie poszukiwania potencjalnych inwestorów zainteresowanych nabyciem posiadanych przez spółkę akcji w spółce zależnej C.Hartwig Gdynia, które stanowią 87,94% udziału w kapitale zakładowym C.Hartwig.

“W związku z otrzymaniem niewiążących ofert od oferentów zainteresowanych nabyciem posiadanych przez emitenta akcji C.Hartwig oraz podjęciem stosownych kroków formalnych po ich weryfikacji, spółka postanowiła o podaniu opóźnionej informacji do publicznej wiadomości. Na podstawie otrzymanych ofert niewiążących zarząd podjął w dniu dzisiejszym uchwałę o rozpoczęciu negocjacji z wybranymi oferentami oraz postanowił udostępnić oferentom informacje mogące stanowić podstawę do złożenia ofert wiążących i doprowadzenia do zawarcia transakcji” – czytamy w komunikacie.

Spółka zależna C.Hartwig Gdynia prowadzi działalność spedycyjną, logistyczną i magazynową na rzecz ładunków będących przedmiotem międzynarodowej wymiany towarowej, zarówno w kraju, jak i za granicą, wykonywanych na podstawie zleceń polskich i zagranicznych klientów, z uwzględnieniem wszystkich gałęzi transportu i kierunków geograficznych w eksporcie, imporcie i tranzycie. Ponadto wykonuje funkcję agencji celnej w zakresie licencjonowanej działalności, a także wynajem powierzchni biurowych. W ocenie OT Logistics, C.Hartwig Gdynia jest spółką w małym stopniu powiązaną synergicznie z pozostałymi spółkami Grupy OTL, wskazano również.

“Ze względu na fakt, iż zarząd spółki zamierza koncentrować się głównie na działalności portowej oraz kompleksowej obsłudze klienta związanej z przeładunkami w portach obsługiwanych bezpośrednio przez spółki Grupy OTL, zarząd spółki uznał, że dokonanie sprzedaży akcji C.Hartwig Gdynia S.A. nie wpłynie negatywnie na zakres działalności operacyjnej prowadzonej przez Grupę OTL i wpisuje się w realizowaną strategię rozwoju Grupy. Zarząd emitenta uznał także, że wobec ograniczeń kapitałowych występujących w Grupie OTL, C.Hartwig Gdynia S.A. przy założeniu dostępu do szerszych zasobów kapitałowych potencjalnego inwestora, będzie miał większe możliwości rozwoju działalności i generowania wyników finansowych, w stosunku do historycznych i obecnych możliwości. Przekonanie to uzasadnia oczekiwanie przez emitenta poziomu wpływów ze sprzedaży C.Hartwig Gdynia S.A. mającego istotny wpływ na efekty realizowanego planu naprawczego grupy kapitałowej OT Logistics” – czytamy dalej.

Potencjalna transakcja sprzedaży C.Hartwig Gdynia może nie dojść do skutku, może zostać opóźniona ze względu na konsekwencje stanu pandemii, a w szczególności dostępu do źródeł finansowania transakcji oraz opóźnienia procesów inwestycyjnych przez potencjalnych inwestorów, do zawarcia potencjalnej transakcji wymagana jest również zgoda rady nadzorczej OT Logistics, podsumowano.

Źródło: ISBnews