Foto. kpt. mar. Anna Sech / 3.FO

W środę, 29 kwietnia, na jeziorze Zawiad w Bieszkowicach odbyło się szkolenie nurków inżynierii 43. Batalionu Saperów. Nurkowie doskonalili umiejętności prowadzenia działań bojowo-rozpoznawczych w wodach śródlądowych. W tego typu szkoleniach specjaliści Marynarki Wojennej od prac podwodnych uczestniczą cyklicznie, kilka razy w roku.

Tematyka przeprowadzonego w Bieszkowicach szkolenia obejmowała między innymi działanie nurków-zwiadowców podczas pozyskiwania danych z rozpoznania przeszkody wodnej. Nurkowie doskonalili umiejętności dokonywania pomiarów pod wodą, rejestrowania kluczowych parametrów i wykonywania dokumentacji foto/video za pomocą zestawów rozpoznania morskiego. Zabezpieczenie medyczne w rejonie prowadzenia szkolenia realizowane było wspólnie z siłami Komendy Portu Wojennego Gdynia.

Celem przeprowadzonego szkolenia bojowego było: doskonalenie umiejętności prowadzenia rozpoznania inżynieryjnego przeszkód wodnych, podtrzymywanie gotowości bojowej nurków do zabezpieczenia działań pododdziałów batalionu podczas przepraw, rozpoznanie inżynieryjne infrastruktury wodnej oraz brzegowej, a także minowanie brzegu morskiego i niszczenie urządzeń hydrotechnicznych.

Grupa nurków jest pododdziałem wchodzącym w skład kompanii saperów 43. Batalionu Saperów. Do jej zadań należy wykonywanie podwodnych prac inżynieryjnych z wykorzystaniem ciężkich narzędzi hydraulicznych i zestawów przewodowych oraz wspieranie innych pododdziałów wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc pod wodą i na wodzie.

Źródło: 3 Flotylla Okrętów