Portal Stoczniowy

Pierwszym statkiem, który został zatankowany skroplonym gazem ziemnym LNG w porcie Kopenhaga Malmo był MV Ireland, masowiec przystosowany do przewozu cementu.

Według informacji zarządu portu Kopenhaga Malmo, MV Ireland został zbunkrowany skroplonym gazem ziemnym LNG za pośrednictwem cystern samochodowych podczas rozładunku cementu.

Operacja bunkrowania była możliwa do przeprowadzenia dzięki umowie pomiędzy dostawcą LNG SkanGas i portem Kopenhaga Malmo. Firmy wspólnie przeanalizowały ryzyka, podjęły stosowne środki ostrożności oraz opracowały procedury dotyczące operacji bunkrowania LNG w porcie.

– MV Ireland zaopatrzono w LNG za pośrednictwem dwóch cystern stojących na nabrzeżu portowym. Bunkrowanie przebiegło bez zakłóceń. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że od teraz możemy oferować taką możliwość – powiedział kierownik Emil Nordström z portu Kopenhaga Malmo. – Obecnie rozważamy różne rozwiązania, dzięki którym będziemy mogli tankować LNG więcej typów statków. Myślimy o bunkrowaniu ze statków lub inwestycji we własną infrastrukturę LNG w przyszłości – dodał.

Tankowanie statków LNG wiąże się z dodatkowymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa, które muszą spełnić porty. Skroplony gaz ziemny musi być przechowywany w temperaturze – 162° C. Jedna cysterna samochodowa może pomieścić ok. 40 m sześć LNG, a tankowanie trwa ok. godziny. Podczas całej operacji część nabrzeża musi zostać odpowiednio odgrodzona.

MV Ireland, który jako pierwszy został zbunkrowany w porcie Kopenhaga Malmo, to jeden z pierwszych statków na świecie wyposażonych w układ napędowy zasilany LNG.

Warto dodać, że w ostatnim czasie pierwsze tankowania statków LNG przeprowadzono także w brytyjskim porcie Immingham oraz hiszpańskich Bilbao i Santander.

Podpis: MB