Jednostka powstała w 1985 roku. Podlega bezpośrednio dowództwu Korpusu Piechoty Morskiej i  właśnie operatorzy DAE są rekrutowani spośród członków tego korpusu. Jednostka jest przygotowana do prowadzenia akcji ratunkowych, ataków na wrogie terytorium, rozpoznania, sabotażu i innych.

Wiadomo, że DAE brała udział w operacjach zwalczania handlu narkotykami i zwalczania terroryzmu na pełnym morzu.

Najsłynniejszą operacją DAE była ochrona i ewakuacja obcokrajowców podczas starć cywilnych w Gwinei Bissau w 1998 roku gdzie DAE zapewniło bezpieczeństwo portugalskim dyplomatom, którzy udali się do tego kraju, aby mediować w konflikcie między rządem a siłami powstańczymi.

W 2006 roku DAE uczestniczyła w misji EUROFOR RD Congo (Siły Wojskowe Unii Europejskiej), gdzie została włączona do komponentu operacji specjalnych, który składał się z jednostek operacji specjalnych ze Szwecji i Francji/ Grupa Dalekiego Zwiadu/ W tej misji brała udział w kilku akcjach wojskowych w Demokratycznej Republice Konga a także w ochronie  korpusu dyplomatycznego na terenie Kinszasy.

Jednostka brała również udział w akcjach w Somalii a obecnie wykonuje zadania między innymi w Afganistanie.

Podpis: ACK