Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) i Litgrid – operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy – podjęli ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące fazy realizacji projektu interkonektora Harmony Link – podmorskiej elektroenergetycznej linii pomiędzy Polską a Litwą, podały PSE.

Decyzje inwestycyjne, zgodnie z podpisanymi umowami o współpracy, rozpoczynają fazę realizacji projektu. W szczególności umożliwiają rozpoczęcie procedur przetargowych na wybór wykonawców kabla wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) oraz stacji konwertorowych, podano w komunikacie.

“Harmony Link to kluczowa inwestycja w procesie synchronizacji krajów bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej. Jest to również przykład dobrej współpracy pomiędzy sąsiadami. PSE i Litgrid już podczas budowy linii LitPol Link udowodniły, że są w stanie realizować tak duże i trudne projekty inwestycyjne, a wejście projektu Harmony Link w fazę realizacji świadczy o skuteczności partnerstwa polsko-litewskiego” – powiedział pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, cytowany w komunikacie.

“Harmony Link to największy z projektów synchronizacji państw bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej. Kabel podmorski znacząco zwiększy bezpieczeństwo energetyczne regionu i przyczyni się do integracji odnawialnych źródeł energii we wszystkich krajach bałtyckich. Dlatego szczególnie cenimy sobie rzeczową i profesjonalną współpracę z polskimi partnerami przy realizacji tego ważnego projektu, który wchodzi w kluczowy etap realizacji. Po zatwierdzeniu ostatecznych decyzji inwestycyjnych w obu krajach, Litgrid i PSE będą mogły kontynuować realizację zaplanowanych prac” – dodał dyrektor generalny Litgrid Rokas Masiulis.

Obecnie Litgrid i PSE przeprowadzają procesy planowania terytorialnego i oceny oddziaływania na środowisko, przygotowują dokumentację przetargową na budowę kabla i stacji konwertorowych, badają dno morskie, a Litgrid nabył działkę pod budowę stacji w miejscowości Darbnai. W tym roku zakończono też studium wdrożeniowe.

W umowie podpisanej w maju 2020 roku operatorzy zdecydowali o podziale prac, które będą realizowane przez każdą ze stron. Litgrid będzie odpowiedzialny za instalację kabla HVDC, natomiast PSE będą odpowiedzialne za stacje konwertorowe na Litwie i w Polsce. Obie firmy, oddzielnie dla swojej części prac, wybiorą wykonawców, podpiszą umowy i będą je realizować.

“Jest to kluczowy projekt umożliwiający synchronizację krajów bałtyckich. Gdyby nie podmorskie połączenie między Polską a Litwą, jakakolwiek wymiana handlowa między Europą kontynentalną a krajami bałtyckimi byłyby niemalże niewykonalna. Realizując taki projekt wspieramy nie tylko naszych litewskich partnerów w ich ambicjach pełnej integracji z Europą. Przede wszystkim wspieramy wizję europejskiego rynku energii elektrycznej, budowanego w zgodzie z transformacją energetyczną na naszym kontynencie” – skomentował prezes PSE Eryk Kłossowski.

Harmony Link będzie podmorską kablową linią elektroenergetyczną o długości ok. 330 km (z czego ok. 290 km będzie przebiegać drogą morską), która połączy stację elektroenergetyczną Żarnowiec w Polsce z przyszłą stacją elektroenergetyczną Darbnai na Litwie. Interkonektor będzie oparty na technologii HVDC i będzie miał moc 700 MW. Przewidywany termin ukończenia prac to 2025 rok.

Harmony Link będzie drugim połączeniem elektroenergetycznym pomiędzy Polską a Litwą – od 2016 r. działa napowietrzna linia elektroenergetyczna LitPol Link, łącząca stacje elektroenergetyczne Ełk w Polsce i Alytus na Litwie. Kabel podmorski poprawi bezpieczeństwo energetyczne regionu, przyczyniając się do synchronizacji systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej.

Projekt jest współfinansowany w ramach instrumentu UE “Łącząc Europę” (CEF) grantem o wartości ponad 500 mln euro. Całkowity koszt Harmony Link wynosi 700 mln euro.

Źródło: