Rzecznik Urzędu Morskiego w Słupsku poinformowała PAP o przetargu na nadzór inwestorski oraz o przebudowie wraz z rozbudową istniejącego systemu umocnień brzegowych na wysokości Mielna zostały ogłoszone w październiku. Otwarcie ofert ma nastąpić odpowiednio 14 i 19 listopada. Pani rzecznik  Anna Gliniecka-Woś zaznaczyła, że od zainteresowanych wykonawstwem robót budowlanych wpływają pytania, dlatego nie można wykluczyć przesunięcia terminu otwarcia ofert w tym zamówieniu.

Szacunkowe wartości obu zamówień to odpowiednio ponad 650 tys. zł i ponad 50,7 mln zł (obie kwoty podane bez podatku VAT).

Przebudowa umocnień brzegowych w Mielnie będzie realizowana w formie „zaprojektuj i wybuduj”. To oznacza, że wybrany wykonawca kompleksowo zaprojektuje, wykona i odda do użytkowania wraz z wymaganym pozwoleniem, konstrukcje ochronne brzegu morskiego na odcinku blisko 3 km oraz sztuczne zasilanie na odcinku ponad 300 m.

W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną trzy opaski brzegowe pomiędzy 299,4 a 300,4 km wybrzeża. Na odcinku ok. 450 m budowana będzie opaska brzegowa typu ciężkiego. Planuje się również remont 36 ostróg brzegowych. W rejonie istniejącej Promenady Przyjaźni w Mielnie realizowane będą prace refulacyjne, czyli poszerzające plażę.

Termin zakończenia robót to 30 grudnia 2020 r. Jednak zamawiający zastrzegł w warunkach obu przetargów, iż termin ten może ulec zmianie i zostać przedłużony, jednak maksymalnie do 30 grudnia 2022 r.

Inwestycja ma zapewnić mieszkańcom i turystom korzystanie z szerokiej, piaszczystej, zadbanej i bezpieczniejszej plaży oraz promenady, a także ograniczyć negatywne skutki występowania ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, w szczególności coraz silniejszych spiętrzeń sztormowych, związanych ze zmianami klimatu.

Urząd Morski w Słupsku na realizację zadania uzyskał 45,9 mln zł unijnego dofinansowania z NFOŚiGW w ramach działania „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa na dofinansowanie podpisana została 28 lutego 2018r.

Dopiero we wrześniu 2018 r. rozstrzygnięto ostatecznie, po dwukrotnych odwołaniach do Krajowej Izby odwoławczej, przetarg na wykonawcę dokumentacji planowanej inwestycji. Warszawska firma zobowiązała się wykonać zamówienie za prawie 583 tys. zł. Jak poinformowała PAP w poniedziałek Gliniecka-Woś wykonawca nie wywiązał się z terminu, miał blisko półroczne opóźnienie. Dokumentacja odebrana została w sierpniu 2019 r., w związku z czym wykonawcy naliczone zostały kary.

Źródło: PAP