W Gdyni zakończyła się II edycja Forum Wizja Rozwoju. To największe wydarzenie gospodarcze w Polsce Północnej odbywało się w dniach 24-25 czerwca w Akademii Marynarki Wojennej. Podczas Forum odbyło się panele i spotkania z ponad 500 ekspertami z różnych dziedzin w ramach 16 bloków tematycznych.

II Forum Wizja Rozwoju to dwudniowe przedsięwzięcie realizowane pod honorowym patronatem Premiera Mateusza Morawieckiego. W programie znalazło się 100 debat, upamiętniających stulecie odzyskania niepodległości.

Forum rozpoczęło się oficjalnie w poniedziałek, 24 czerwca. Najważniejszym punktem programu pierwszego dnia było przemówienie Premiera Mateusza Morawieckiego.  Premier wziął udział także w równoległym wydarzeniu – obchodach 35-lecia Solidarności Walczącej.

Poza Premierem wystąpienia programowe mieli: Prezes IPN Jarosław Szarek, Minister Jan Józef Kasprzyk – szef UdsKiOR oraz Jarosław Sellin z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbyły się także prelekcje, wręczenie krzyży SW, pokazy filmów i prezentacja książki „Wytrwali do końca” autorstwa Andrzeja Michalaka i Romana Zwiercana.

W czasie pierwszego dnia Forum nie zabrakło tematów najbardziej istotnych dla polskiej gospodarki. Dużym zainteresowaniem cieszyła się sesja otwierająca „Czynniki stymulujące inwestycje”.

„Bank Gospodarstwa Krajowego od początku istnienia miał za zadanie wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego i taką misję wypełniamy do dzisiaj. Polska gospodarka się rozpędza, także dzięki środkom, które trafiają do przedsiębiorców za pośrednictwem naszego banku.” –  mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, która była jednym z prelegentów sesji

„Istnieją trzy składowe, które podbudowują naszą szansę na dalszy rozwój – wielkość rodzimego rynku, otwartość na handel międzynarodowy oraz kapitał ludzki.  Inwestycje w projekty czysto paliwowe już się dokonały. Rozważamy szersze zaangażowanie w rozwój paliw alternatywnych” – powiedział Mateusz A. Bonca, Prezes Zarządu Grupy Lotos.

„Przy podejmowaniu strategicznych decyzji istotnym parametrem dla nas jest to, jak zachowuje się gospodarka ogólnoświatowa, czyli makroekonomia” –  powiedział Prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński .

W czasie Forum wiele uwagi poświęcono także energetyce. Dużo emocji wzbudziło Forum Partnerów, w trakcie którego mówiono o przejęciu przez PKN Orlen Grupy Lotos.

„Fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos będzie oznaczała wzmocnienie dla obu spółek. W skali europejskiej Orlen i Lotos są zaliczane do małych firm. Dzisiaj przy zakupie ropy jesteśmy małymi odbiorcami. Dopiero po fuzji z Lotosem będziemy średnim graczem. Fuzja stworzy czempiona z korzyścią dla całej gospodarki” – mówił Daniel Obajtek, Prezes PKN Orlen .

 

Podczas Forum nastąpiło również oficjalne otwarcie Mariny Yacht Park przez Polski Holding Nieruchomości.

We wtorek odbyły się sesje poświęcone tematom: energetyki, bezpieczeństwa kraju i rozwoju gospodarczego, technologii przyszłości, inwestycji, transportu, finansów i prawa w gospodarce, rolnictwa, kultury i sztuki, gospodarki morskiej, odpowiedzialnego biznesu, badań i rozwoju, programów i spraw społecznych, zdrowia oraz srebrnej gospodarki.

Udział w spotkaniach wzięli przedstawiciele biznesu, świata nauki oraz polityki. W programie znalazły się także panele w ramach bloku „Forum Partnerów”. Pierwszy z nich został zorganizowany przez Energa i dotyczył raportowania niefinansowego. Z kolei Agencja Rozwoju Przemysłu przygotowała debatę poświęconą leasingowi.

„Po drugim dniu II Forum Wizja Rozwoju możemy powiedzieć, że paneliści i moderatorzy dopisali prawie w 100 proc. Jest to duży sukces. Wszystko, co zostało wcześniej zawarte w agendzie, zrealizowano zgodnie z przyjętym planem” – mówi Andrzej Michalak, Prezes Zarządu Fundacji Wizja Rozwoju .

We wtorek odbyła się także uroczystość wręczenia nagrody CEMT 2018 za znaczące osiągnięcia techniczne (Significant Technical Achievement). Nagrodę otrzymali: Stocznia Crist i biuro projektowe StoGda.

Kolejnym uroczystym momentem było zakończenie Hackatonu – maratonu programowania, który rozpoczął się pierwszego dnia Forum. W rywalizacji wystartowało 70 uczestników. Pierwsze miejsce zdobył Zion. Kolejne drugie i trzecie miejsca zdobyli: Slavic Monsters i Eco-Sort.

Od poniedziałku w budynku Akademii Marynarki Wojennej miały również miejsce obchody 35-lecia Solidarności Walczącej. We wtorek odbyły się prelekcje na temat m.in. doświadczeń opozycyjnych oraz druku prasy podziemnej.

Partnerami merytorycznymi Forum są ministerstwa: Cyfryzacji, Finansów, Infrastruktury, Inwestycji i Rozwoju, Obrony Narodowej, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przedsiębiorczości i Technologii. Grono to powiększa Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Przewodnicząca Sejmowej Komisji Polityki Senioralnej Małgorzata Zwiercan Poseł na Sejm RP.

Podpis:   ER