Fot. ZMPSiŚ

Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne położone w samym centrum portu w Szczecinie czeka na inwestora. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA zaprasza do współpracy firmy i podmioty zainteresowanie dzierżawą tego terenu i prowadzeniem działalności usługowej, logistycznej, dystrybucyjnej czy produkcyjnej.

Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne to obszar o łącznej powierzchni blisko 9,4 ha. Obejmuje kilka działek położonych w Szczecinie przy ul. Stanisława Hryniewieckiego oraz ul. Ks. Stanisława Kujota.

Teren ZCL jest podzielony na dwie części o powierzchni 5,99 ha oraz 3,39 ha. Rozdziela je droga. Obie działki są w pełni gotowe do wydzierżawienia – uzbrojone, a nośność dróg dojazdowych została podwyższona do 115 kN/oś. Dzierżawą może być objęty cały teren, bądź poszczególne jego części, począwszy od 2 ha.

Teren jest też atrakcyjny pod względem lokalizacyjnym, co zawdzięcza doskonałemu skomunikowaniu z systemem drogowym, w efekcie czego możliwe jest wygodne transportowanie ładunków pomiędzy ZCL a sąsiadującymi nabrzeżami. Z kolei bezpośrednie sąsiedztwo firm przeładunkowych oraz świadczących wszelkiego rodzaju usługi okołoportowe, pozwolą przyszłemu dzierżawcy znacząco ograniczyć koszty wielu operacji logistycznych. Dodatkowym atutem jest bliskość Wolnego Obszaru Celnego, linii kolejowej oraz bezpośredni wjazd i wyjazd z terenów portowych na drogę wylotową ze Szczecina.

Podmioty zainteresowane wydzierżawieniem ZCL w porcie w Szczecinie zapraszamy do wypełnienia Ankiety Programowej Inwestycji (API), która jest dostępna na stronie internetowej spółki:

https://www.port.szczecin.pl/pl/oferta/dla-inwestor%C3%B3w/tereny-inwestycyjne/szczecin/zcl/zaproszenie-do-wyrazenia-zainteresowania-zcl/ 

Wypełnioną ankietę wraz z informacją o zainteresowaniu dzierżawą należy przesyłać na adres e-mail: E.Kurdyla@port.szczecin.pl lub złożyć pisemnie na adres: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, ul. Bytomska 7, 70-603 Szczecin.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 marca br.

Źródło: ZMPSiŚ