18 grud­nia 2. Regionalna Baza Logistyczna poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umów na reali­za­cję usługi cywil­nego trans­portu mor­skiego na rzecz Sił Zbrojnych.

20 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.