9 sierp­nia Ministerstwo Obrony Australii poin­for­mo­wało, że wyco­fana ze służby fre­gata HMAS Darwin zosta­nie zato­piona w cha­rak­te­rze atrak­cji tury­stycz­nej dla płe­two­nur­ków w pobliżu Tasmanii. Okręt, nale­żący do typu Oliver Hazard Perry, słu­żył w Royal Australian Navy w latach 1984 – 2017. W trak­cie służby był inten­syw­nie eks­plo­ato­wany na wodach Oceanu Spokojnego oraz Oceanu Indyjskiego – odno­to­wał przy tym liczne […]

9 sierpnia, 2018

Poseł Prawa i Sprawiedliwości i przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w czwartek na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia mówił o modernizacji technicznej polskiej floty wojennej, m.in. o projekcie zakupu australijskich fregat rakietowych typu Adelaide. Poseł Michał Jach, zapytany o projekt zakupu dwóch australijskich fregat, powiedział, że okręty typu Adelaide „co prawda mają po dwadzieścia kilka […]

13 lipca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.