Parlament Wielkiej Brytanii rozważa wysłanie grupy zadaniowej Royal Navy na Morze Południowochińskie w roku 2021. W jej skład miałyby wejść 1-2 lotniskowce typu Queen Elisabeth, niszczyciele Type 45 i fregaty Type 26. Byłby to zespół porównywalny z amerykańska grupą lotniskowcową, w dodatku reprezentująca wyraźnie wyższy poziom techniczne.

3 kwietnia, 2019

11 maja br. przed­sta­wi­ciele związku zawo­do­wego Unite, będą­cego jed­nym z największych orga­ni­za­cji tego typu w bry­tyj­skim sek­to­rze obron­nym i stocz­nio­wym, zażą­dali od ministerstwa obrony Wielkiej Brytanii ulo­ko­wa­nia zamó­wie­nia na trzy okręty zaopatrze­niowe w stocz­niach lokal­nych. Krok ten ma na celu utrzy­ma­nie poten­cjału stocz­nio­wego w Wielkiej Brytanii oraz ogra­ni­cze­nie zależ­no­ści sił zbroj­nych od zagra­nicz­nych dostaw­ców. Według danych związ­ko­wych, obec­nie ministerstwo obrony […]

14 maja, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.