26 stycz­nia w Coronado odbyła się uro­czy­stość wpro­wa­dze­nia do służby w US Navy nisz­czy­ciela rakie­to­wego USS Michael Monsoor, dru­giego przed­sta­wi­ciela typu Zumwalt dostar­czo­nego ame­ry­kań­skiej flo­cie.

26 stycznia, 2019

9 grudnia w stoczni Bath Iron Works, na rzece Kennebec (stan Maine) odbyło się wodowanie niszczyciela USS Lyndon B. Johnson, trzeciej i najprawdopodobniej ostatniej jednostki należącej do nowatorskiego typu Zumwalt.

14 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.