ctm gdynia

11 grud­nia 1. Regionalna Baza Logistyczna poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w spra­wie reali­za­cji usługi zin­te­gro­wa­nego wspar­cia logi­stycz­nego dla sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nych sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nie nisz­czy­ciela min ORP Kormoran.

12 grudnia, 2018

Morskie produkty spółek należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej zostały nagrodzone podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Uchodzącą za najbardziej prestiżową nagrodę Prezydenta RP „dla produktu najlepiej służącego podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żołnierzy Sił Zbrojnych RP” otrzymał Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni. Spółka została nagrodzona za okrętowy System Zarządzania Walką (CMS – Combat Management […]

10 września, 2018

Już za kilka dni rusza kolejna edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, podczas którego swoją ofertę zaprezentują najwięksi gracze rynku zbrojeniowego na świecie. Będzie też wielka wystawa sprzętu produkowanego przez Polską Grupę Zbrojeniową.

31 sierpnia, 2018

28 marca br. w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli została podpisana umowa na realizację projektu Europejskiej Agencji Obrony (EDA) OCEAN 2020.

30 marca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.