f-35

Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych przygotowuje się do odzyskania myśliwca F-35C, który wpadł do Morza Południowochińskiego. Do wypadku doszło, gdy pilot próbował wylądować na lotniskowcu USS Carl Vinson.

26 stycznia, 2022

Siedmiu żołnierzy zostało rannych podczas nieudanego lądowania samolotu F-35 na pokładzie amerykańskiego lotniskowca USS Carl Vinson na Morzu Południowochińskim.

25 stycznia, 2022

Mieliśmy już „za duże na Bałtyk”, „zniszczą je w 40 sekund” ale takim klasykiem we wszelkich dyskusjach na temat potrzebnych okrętów jest stwierdzenie, że Marynarka Wojenna powinna posiadać „małe, dobrze uzbrojone” jednostki pływające.

27 sierpnia, 2020

Brytyjscy piloci zasiadający za sterami samolotów F-35B, które będą operować z pokładu lotniskowca HMS Queen Elizabeth, zostaną na dwa miesiące rozmieszczeni na Cyprze.

20 kwietnia, 2019

Marynarka Wojenna USA ogłosiła, że samolot bojowy F-35C Lightning II jest gotowy do użycia operacyjnego. Należące do US Navy F-35C osiągnęły tzw. „wstępną zdolność operacyjną” po tym jak pierwsza eskadra złożona z tych maszyn (Strike Fighter Squadron 147) zakończyła testy kwalifikacyjne na pokładzie lotniskowca USS Carl Vinson (CVN 70).

13 marca, 2019

Samoloty, w licz­bie około 40 sztuk, mają zostać zaku­pione w ramach nowego pro­gramu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Samoobrony. Nosicielami maszyn mają być nisz­czy­ciele śmi­głow­cowe typu Izumo, dwa takie okręty wcie­lono do służby w latach 2015 – 2017.

27 listopada, 2018

2 listo­pada Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poin­for­mo­wał o uda­nej pró­bie samo­lotu bojo­wego Lockheed Martin F-35 Lightning II, który dzięki posia­da­nym sen­so­rom oraz ukła­dom wymiany infor­ma­cji może być waż­nym narzę­dziem sys­temu kie­ro­wa­nia walką i dowo­dze­nia. W ramach ćwi­czeń samo­lo­tów z okrę­tem desan­to­wym USS Wasp spraw­dzono w prak­tyce moż­li­wość współ­pracy sen­so­rów samo­lotu F-35B z sys­te­mem obrony okrę­tów – poprzez łącze danych Link […]

6 listopada, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.