Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych przygotowuje się do odzyskania myśliwca F-35C, który wpadł do Morza Południowochińskiego. Do wypadku doszło, gdy pilot próbował wylądować na lotniskowcu USS Carl Vinson.

26 stycznia, 2022

Siedmiu żołnierzy zostało rannych podczas nieudanego lądowania samolotu F-35 na pokładzie amerykańskiego lotniskowca USS Carl Vinson na Morzu Południowochińskim.

25 stycznia, 2022

Mieliśmy już „za duże na Bałtyk”, „zniszczą je w 40 sekund” ale takim klasykiem we wszelkich dyskusjach na temat potrzebnych okrętów jest stwierdzenie, że Marynarka Wojenna powinna posiadać „małe, dobrze uzbrojone” jednostki pływające. Na pytanie w co powinny być wyposażone te okręty, krytyk zaczyna wyliczać systemy rakietowe woda-woda, woda-powietrze, artylerię, najlepiej jeszcze sonar do poszukiwania […]

27 sierpnia, 2020

Brytyjscy piloci zasiadający za sterami samolotów F-35B, które będą operować z pokładu lotniskowca HMS Queen Elizabeth, zostaną na dwa miesiące rozmieszczeni na Cyprze.

20 kwietnia, 2019

Marynarka Wojenna USA ogłosiła, że samolot bojowy F-35C Lightning II jest gotowy do użycia operacyjnego. Należące do US Navy F-35C osiągnęły tzw. „wstępną zdolność operacyjną” po tym jak pierwsza eskadra złożona z tych maszyn (Strike Fighter Squadron 147) zakończyła testy kwalifikacyjne na pokładzie lotniskowca USS Carl Vinson (CVN 70).

13 marca, 2019

Samoloty, w licz­bie około 40 sztuk, mają zostać zaku­pione w ramach nowego pro­gramu moder­ni­za­cji tech­nicz­nej Sił Samoobrony. Nosicielami maszyn mają być nisz­czy­ciele śmi­głow­cowe typu Izumo, dwa takie okręty wcie­lono do służby w latach 2015 – 2017.

27 listopada, 2018

2 listo­pada Departament Obrony Stanów Zjednoczonych poin­for­mo­wał o uda­nej pró­bie samo­lotu bojo­wego Lockheed Martin F-35 Lightning II, który dzięki posia­da­nym sen­so­rom oraz ukła­dom wymiany infor­ma­cji może być waż­nym narzę­dziem sys­temu kie­ro­wa­nia walką i dowo­dze­nia. W ramach ćwi­czeń samo­lo­tów z okrę­tem desan­to­wym USS Wasp spraw­dzono w prak­tyce moż­li­wość współ­pracy sen­so­rów samo­lotu F-35B z sys­te­mem obrony okrę­tów – poprzez łącze danych Link […]

6 listopada, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.