freedom

12 stycz­nia w bazie US Navy w Mayport na Florydzie odbyła się uro­czy­stość wcie­le­nia do służby w ame­ry­kań­skiej flo­cie wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS Wichita (LCS 13), kolej­nego przed­sta­wi­ciela typu Freedom.

17 stycznia, 2019

Chociaż do służby weszło już 13 takich jednostek (sześć typu Freedom i siedem typu Independence), żadna z nich nie jest wykorzystywana operacyjnie z uwagi na szereg problemów związanych z ich użytkowaniem.

31 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.