fregata rakietowa

Fregata rakietowa ORP Gen. T. Kościuszko opuści w środę macierzysty Port Wojenny Gdynia i dołączy do Stałego Zespołu Okrętów NATO Grupa 1 – SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1).

30 grudnia, 2022

Amerykańska wojenna marynarka zwróciła się z zapytaniem ofertowym (Request for Proposal - RfP) dotyczącym opracowania projektu i wykonanie jednostki prototypowej nowej fregaty rakietowej (Detail Design and Construction - DD&C). Elementem rozpoczętego etapu jest również opcja na budowę 9 jednostek pierwszej serii.

24 czerwca, 2019

Po ponad dziesięciu latach przerwy wraca do Sił Odpowiedzi NATO. Od nowego roku ORP Generał Kazimierz Pułaski pozostanie w pełnej gotowości, aby w lutym dołączy do stałego zespołu okrętów operujących na Morzu Północnym. My tymczasem odwiedziliśmy stacjonujący w Gdyni okręt z kamerą i sprawdziliśmy, czym dysponuje najpotężniejsza polska fregata rakietowa.

3 stycznia, 2019

21 grudnia na pierwsze morskie próby stoczniowe wyszła fregata Admirał Fłota Kasatonow projektu 22350, znanego szerzej jako typ Gorszkow. Zanim do tego doszło, od położenia jej stępki musiało jednak upłynąć dziewięć lat.

31 grudnia, 2018

Ma 133 metry długości, ponad 16 metrów szerokości i pływa w służbie Royal Navy. Brytyjska fregata rakietowa HMS Westminster zawita do Gdyni. Wpłynie do portu w piątek, 30 listopada i zacumuje przy nabrzeżu Francuskim.

29 listopada, 2018

Fregata rakietowa ORP Gen. K Pułaski, uczestniczy w międzynarodowym ćwiczeniu Trident Juncture 2018. Manewry te, to ćwiczebna operacja reagowania kryzysowego prowadzona na lądzie, morzu i w powietrzu. Całością sił dowodzi admirał James G. Foggo, dowódca Dowództwa Sił Połączonych NATO w Neapolu. W operacji odbywającej się w Norwegii, a także w akwenie Morza Północnego i Norweskiego, […]

25 października, 2018

Po raz kolejny mary­na­rze 3. Flotylli Okrętów udo­wod­nili swój pro­fe­sjo­na­lizm. Załoga fre­gaty rakie­to­wej ORP Gen. K. Pułaski peł­nym suk­ce­sem zakoń­czyła strze­la­nie rakie­towe do celów powietrz­nych z fak­tycz­nym wyko­rzy­sta­niem uzbro­je­nia – rakiet SM-1. W środę, 29 wrze­śnia, poli­gon MOD Hebrides (Ministry of Defence) w Wielkiej Brytanii stał się miej­scem, gdzie załoga fre­gaty rakie­to­wej ORP Gen. K. Pułaski spraw­dziła […]

3 września, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.