fregaty daegu

12 grud­nia połu­dnio­wo­ko­re­ań­ska agen­cja zamó­wień woj­sko­wych DAPA oraz Hyundai Heavy Industries pod­pi­sały kon­trakt doty­czący budowy kolej­nej pary fre­gat rakie­to­wych typu Daegu prze­zna­czo­nych dla Marynarki Wojennej Republiki Korei.

15 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.