Kilka dni temu doszło do podpisania listu intencyjnego w sprawie zakupu przez Chile używanych holenderskich fregat typu Karel Doorman (typu M). Wcześniej media podawały, że na okrętami interesuje się także marynarka grecka.

17 lutego, 2019

22 stycz­nia media holen­der­skie poin­for­mo­wały, że wła­dze Grecji i Chile już wyra­ziły zain­te­re­so­wa­nie zaku­pem pary (uży­wa­nych) fre­gat rakie­to­wych typu M, które obec­nie są eks­plo­ato­wane w Marynarce Wojennej Holandii.

25 stycznia, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.