hamina

5 lipca mini­ster obrony Finlandii poin­for­mo­wał o wybra­niu oferty izra­el­skiej firmy Israel Aerospace Industry (IAI) w prze­targu na dostawę poci­sków prze­ciw­o­krę­to­wych nowej gene­ra­cji poko­nała pro­du­cen­tów euro­pej­skich oraz ame­ry­kań­skich. Oferta objęła nową gene­ra­cję poci­sku Gabriel – Gabriel V Advanced Naval Attack Missile – któ­rego opra­co­wa­nie roz­po­częto na początku bie­żą­cego wieku. Broń trafi na pokłady moder­ni­zo­wa­nych okrę­tów […]

10 lipca, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.