hhi

20 czerwca, na Forum Bezpieczeństwa Morskiego w Warszawie, Hyundai Heavy Industries (HHI) – producent jednych z najbardziej zaawansowanych technologicznie okrętów podwodnych na świecie – przedstawił swoje najnowsze propozycje dotyczące budowy okrętów podwodnych w ramach programu Orka.

25 czerwca, 2024

Hyundai Heavy Industries, wchodzi na polski rynek z ofertą dla programu Orka. Jakie zmiany może przynieść współpraca z tym południowokoreańskim gigantem dla Marynarki Wojennej RP?

13 grudnia, 2023

Koreański koncern Hyundai Heavy Industries przygotowuje się do przerabiania statków do transportu LNG na pływające terminale FSRU.

5 kwietnia, 2022

Południowokoreański Hyundai Heavy Industries (HHI), podpisał 28 grudnia kontrakt na budowę dwóch okrętów o wyporności 3200 ton dla Filipin o wartości około 555 mln USD.

29 grudnia, 2021

9 listopada HHI zawarła, z południowokoreańską agencją uzbrojenia Defense Acquisition Program Administration (DAPA), umowę o wartości 636,3 mld wonów (ok.542 mln USD) na budowę okrętu, który ma być dostarczony w 2026 roku.

11 listopada, 2021

HHI zbuduje kolejny niszczyciel standardowego typu US Navy w najnowszej serii Flight III.

2 lipca, 2020

Na początku bieżącego miesiąca, z połączenia dwóch największych producentów statków i okrętów świata, w Republice Korei powstał stoczniowy koncern – gigant. Już w chwili sfinalizowania umowy dzierżył on palmę pierwszeństwa w skali globalnej, mając ponad 20 proc. udziałów w światowym rynku stoczniowym.

26 marca, 2019

12 grud­nia połu­dnio­wo­ko­re­ań­ska agen­cja zamó­wień woj­sko­wych DAPA oraz Hyundai Heavy Industries pod­pi­sały kon­trakt doty­czący budowy kolej­nej pary fre­gat rakie­to­wych typu Daegu prze­zna­czo­nych dla Marynarki Wojennej Republiki Korei.

15 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.