5 marca Naval Group oraz Ministerstwo Obrony Australii pod­pi­sali kon­trakt w spra­wie reali­za­cji prac pro­jek­to­wych zwią­za­nych z reali­za­cją umowy na budowę okrę­tów pod­wod­nych typu Attack.

7 marca, 2019
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.