kormoran

11 grud­nia 1. Regionalna Baza Logistyczna poin­for­mo­wała o pod­pi­sa­niu umowy z Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. w spra­wie reali­za­cji usługi zin­te­gro­wa­nego wspar­cia logi­stycz­nego dla sta­cji hydro­lo­ka­cyj­nych sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nie nisz­czy­ciela min ORP Kormoran.

12 grudnia, 2018

Już za kilka dni rusza kolejna edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, podczas którego swoją ofertę zaprezentują najwięksi gracze rynku zbrojeniowego na świecie. Będzie też wielka wystawa sprzętu produkowanego przez Polską Grupę Zbrojeniową.

31 sierpnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.