kss III

20 stycznia ogłoszono decyzję, mającą istotny wpływ na przyszły kontrakt wartości ponad 7 mld USD, która ma zaowocować pozyskaniem przez Indusów 6 nowoczesnych OOP, wyposażonych w systemy napędowe niezależne od powietrza atmosferycznego (AIP).

10 lutego, 2020

14 wrze­śnia w stoczni Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering w Okpo odbyła się uro­czy­stość wodo­wa­nia okrętu pod­wod­nego Dosan Ahn Chang-ho, pierw­szego przed­sta­wi­ciela typu KSS III budo­wa­nego dla Marynarki Wojennej Republiki Korei. Jest to pierw­szy zapro­jek­to­wany i zbu­do­wany w Republice Korei okręt pod­wodny. Dotychczas lokalne stocz­nie reali­zo­wały budowy na bazie licen­cji nie­miec­kich (Typ 209 i Typ 214). Łącznie pro­gram prze­wi­duje budowę dzie­wię­ciu […]

17 września, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.