Lockheed Martin przedstawia potencjalne korzyści, mogące wyniknąć z wyboru 4 fregat będących powiększoną i udoskonaloną wersją  LCS Freedom dla greckiej marynarki wojennej.

23 listopada, 2020

15 grud­nia w stoczni Marinette Marine w Marinette odbyła się uro­czy­stość chrztu i wodo­wa­nia wie­lo­za­da­nio­wego okrętu wojen­nego USS St.Louis, dzie­sią­tego przed­sta­wi­ciela typu Freedom budo­wa­nego na zamó­wie­nie US Navy.

21 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.