30 listo­pada, nie­ofi­cjal­nie, Inspektorat Uzbrojenia zakoń­czył przyj­mo­wa­nie ofert w prze­targu na zakup nowych śmi­głow­ców ZOP/CSAR prze­zna­czo­nych dla Brygady Lotnictwa MW. Pomimo nie­jaw­nego cha­rak­teru pro­ce­dury, jedy­nym ofe­ren­tem jest WSK-PZL Świdnik S.A. ze śmi­głow­cem AW101.

1 grudnia, 2018
Subskrybuj nasz newsletter!

O nas

Portal Stoczniowy to branżowy serwis informacyjny o przemyśle stoczniowym i marynarkach wojennych, a także innych tematach związanych z szeroko pojętym morzem.